تحلیل ماده ۴۶۰ آیین دادرسی مدنی

در مواردی که مقرر گردیده است حل اختلاف به یک نفر داور ارجاع شود و طرفین نخواهند یا نتوانند در انتخاب داور تراضی نمایند و نیز در صورتی که داور یکی از طرفین فوت شود ، یا استفعاء دهد و طرف نامبرده نخواهد جانشین او را معین کند و یا در هر موردی که انتخاب داور به شخص ثالث واگذار شده و آن شخص از تعیین داور امتناع نماید یا تعیین داور از طرف او غیر ممکن باشد، هر یک از طرفین می توانند با معرفی داور مورد نظر خود وسیله اظهارنامه از طرف مقابل درخواست نماید که ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه نظر خود رل در مورد داور واحد اعلام کند و یا حسب مورد در تعیین جانشین داور متوفی یا مستفعی یا داوری که انتخاب او وسیله ثالث متعذر گردیده اقدام نماید. در صورتیکه با انقضای مهلت ، اقدامی بعمل نیاید ، برابر قسمت اخیر ماده قبل ( ماده ۴۵۹) عمل خواهد شد.

کلمات مهم و قابل توجه :
۱_ ارجاع به داور واحد
۲_ عدم توانایی بر توافق طرفین
۳_ یا فوت داور اختصاصی فوت یا استعفا نماید
۴_ یا انتخاب داور به ثالث( ناصب ) واگذار شده باشد
۵_ ناصب نتواند یا نخواهد داور انتخاب نماید
۶_ در هر صورت طرفین از طریق اظهارنامه داور خود را انتخاب و به طرف مقابل اعلام نماید.
تحلیل ماده :
همانطوری که از صدر ماده مشخص می باشد ، در خصوص داور مرضی الطرفین می باشد.
یعنی اگر شرط داوری مطلق در قرارداد یا توافقنامه بعدی فی مابین اختلاف داورى باشد، و طرفین در تعیین داور مرضی الطرفین به توافق نرسند ، هر یک داور خود را تعیین و از طریق اظهارنامه به طرف مقابل اعلام می نماید و طرف مقابل نیز ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ نظر خود را در خصوص داور مرضی الطرفین اعلام می نماید ، این مورد در خصوص داور متوفی یا داور مستعفی یا در خصوص انتخاب داور توسط ناصب که متعذر می باشند نیزصادق می باشد. در پایان اگر طرفین با اظهارنامه به توافق نرسند ، وفق قسمت آخر ماده ۴۵۹ یعنی برای تعیین داور به دادگاه صالح مراجعه می نمایند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *