در مواردی نظیر جایی که ولی قهری مدعی عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد را دارد اصحاب دعوی چه اشخاصی باید باشند ؟

۱۴۰۰/۰۵/۱۸

۷/۱۴۰۰/۴۹۰
شماره پرونده: ۴۹۰-۱۲۷-۱۴۰۰ ح

استعلام:
در مواردی نظیر جایی که ولی قهری مدعی عدم رشد صغیر بوده و صغیر قصد اخذ گواهی رشد و در نتیجه دخالت در امور مالی را دارد، اصحاب دعوی چه اشخاصی باید باشند ؟

پاسخ:
«اثبات رشد» جزء امور حسبی است و برابر قانون راجع به رشد متعاملین مصوب ۱۳۱۳ باید به طرفیت دادستان اقامه شود و طرف قرار دادن سرپرست قانونی اعم از ولی قهری یا قیم ضرورت ندارد؛ حتی اگر مدعی عدم رشد خواهان باشند. شایان ذکر است ولی قهری یا قیم میتواند برابر ماده ۴۴ قانون امور حسبی مصوب ۱۳۱۹ به تصمیم دادگاه در این خصوص اعتراض کند.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *