تشخیص اشتباه عنوان مجرمانه توسط دادگاه صادرکننده حکم ، موجب تجویز اعاده دادرسی است

شماره دادنامه قطعی :

۹۴۰۹۹۸۲۸۳۹۱۰۰۳۹۵

تاریخ دادنامه قطعی :

۱۳۹۵/۶/۱۷

رأی خلاصه جریان پرونده :

شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان قزوین برابر دادنامه شماره ۹۵/۴/۳۱-۹۸ تجدیدنظرخواهی آقای م.س. را نسبت به دادنامه شماره ۱۶۰۷ صادره ازشعبه دادگاه بخش الف. که به موجب آن نامبرده به اتهام اخلال درنظم عمومی ، به دو فقره حبس ۱۸ماهه و ۷۴ ضربه شلاق و بابت استفاده از سلاح غیرمجاز به دو فقره ۷ ماهه حبس تعزیری محکومیت یافته است ، مردود اعلام شده و با اصلاح و حذف مجازات مقرر برای جرایم مشابه ، دادنامه تجدیدنظرخواسته را تأیید مینماید . محکوم علیه درخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه صادره تقدیم دیوان عالی کشور نموده که در هنگام شور قرائت خواهد شد .

همچنین محکوم علیه اظهار داشته دادگاه بنا به شهادت شاهدان دروغ، برای من حکم صادر نموده اند و لذا اینجانبان بنا به تقاضای ریش سفیدان محلی دو طرف با یکدیگر رضایت و صلح و سازش و رضایتنامه دو طرف ضمیمه پرونده مربوطه می باشد . اینجانب فاقد سابقه کیفری می باشم و پدر اینجانب دارای کهولت سن و ناتوان و کارافتاده می باشد و خود اینجانب دارای پنج سر عائله هستم و شغل بنده هم کارگر برای مردم میباشد . مستنداً به بند ج ماده ۴۷۴ ق.آ.د.ک تقاضای تجویز اعاده دادرسی را دارم .

پس از قرائت گزارش آقای سید اسمعیل محمدی عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده و نظریه کتبی آقای ولی بلاغی دادیار دیوان عالی کشور اجمالاً مبنی بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در خصوص دادنامه شماره ۹۵۰۹۹۷۲۸۱۱۶۰۰۴۲۸ – ۹۵/۴/۳۱ مورد اعاده دادرسی مشاوره نموده چنین رأی می دهد :

رأی شعبه دیوان عالی کشور :

نظر به اینکه عمل ارتکابی متقاضی اعاده دادرسی ، با عنایت به مفاد دادنامه بدوی تحت عنوان شرکت یا معاونت در نزاع دسته جمعی قابلیت تعقیب و مجازات داشته وصدور حکم به محکومیت مشارالیه باتهام اخلال در نظم عمومی ، وجاهت قانونی نداشته و فراقانونی تشخیص داده می شود . از این رو تقاضای اعاده دادرسی آقای م . س نسبت به دادنامه مارالذکر با بند چ ماده ۴۷۴ قانون آئین دادرسی کیفری مطابقت داشته که دراجرای اختیار حاصله ازماده ۴۷۶ همان قانون با پذیرش تقاضای مشارالیه و تجویز اعاده دادرسی جهت تجدید محاکمه پرونده به شعبه محترم هم عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی ارجاع داده می شود .

شعبه سی و هشتم دیوان عالی کشور – رئیس و عضو معاون

سید علی اصغر لطیفی رستمی – سید اسمعیل محمدی / پژوهشگاه قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *