انواع اوقات رسیدگی در دادگاه ها

وقت رسیدگی :

وقت رسیدگی برای بررسی پرونده با حضور طرفین دعوا صورت می گیرد .

وقت احتیاطی :

در وقت احتیاطی نیازی به حضور اصحاب دعوا نیست . معمولا بعد از صدور قرارهایی مانند : قرار کارشناسی ، قرار تحقیق و معاینه محل ، مطالبه اسناد و اطلاعات از ادارات دولتی و … وقت احتیاطی یا وقت نظارت تعیین می گردد .

وقت نظارت :

اکثرا بدون دعوت اصحاب دعوا و فقط با حضور قضات جهت بررسی پرونده تعیین می شود .

وقت عادی :

وقتی است که با هدف رعایت عدالت ، توسط دفتر دادگاه به ترتیب اوقات روز و ساعت معینی برای رسیدگی به پرونده تعیین می شود و سپس به اصحاب دعوی و یا وکلای آنان ابلاغ می گردد .

وقت خارج از نوبت :

وقتی است که به لحاظ زمانی مناسب ‌تر از وقت عادی می باشد و بدون توجه به دفتر اوقات دادگاه تعیین می شود .

وقت فوق العاده :

وقتی است خارج از دفتر مخصوص اوقات که چه به صورت عادی و چه به صورت خارج از نوبت تعیین می گردد ، همچنین بدون حضور طرفین به پرونده رسیدگی و اقدام به صدور رای می‌ نمایند .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.