استقلال شرط داوری

اینکه در حقوق ایران توافق به داوری اعم از اینکه به صورت شرط ضمن معامله اصلی باشد یا موافقتنامه جداگانه ، قرار داد مستقل محسوب می شود و یا اینکه به عنوان یک قرار داد تابع ماده ۱۰ و ۱۹۰ و نیز مواد ۲۱۹ به بعد قانون مدنی است حقوقدانان نظرات مختلفی بیان داشته اند طرفداران استقلال شرط داوری در داوری داخلی(سید محمد اسدی نژاد ،داوری تجاری بین المللی و انسترال ص ۶٨) معتقد هستند که قواعد مربوط به شرط ضمن عقد در مواد ۲۲۳ تا ۲۴۶ قانون مدنی بیان گردیده است . با دقت در این مواد از قانون مدنی معلوم می شود که شرط داوری از نوع شرط ضمن عقد نیست . زیرا اولاً شرط داوری تابع قواعد خاص خود ( مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ قانون آ . د . م ) می باشد . ثانیاً منظور از شرط ضمن عقد معمولاً شروطی است که ناظر به خود معامله است و یکی از ارکان موضوع معامله را تشکیل می دهد ، مانند شرایط مربوط به تسلیم یا اوصاف کالا یا پرداخت که نسبت به موضوع اصلی قرار داد جنبه تکمیل کننده یا توضیح دهنده دارد . در قانون مدنی شرط ضمن عقد به تبحیت از فقه امامیه ، به صورت شرط وصفت فعل یا نتیجه مورد بحث قرار گرفته است و موضوع و مجرای هر سه ، همانا موضوع قرار داد و معامله است . گر چه ممکن است شرط داوری به عنوان شرط فعل یا نتیجه تلقی شود ، اما واقع مطلب این است که مادام که اختلافی بین طرفین ایجاد نشود ، شرط داوری موضوعیت پیدا نمی کند و چه بسا هیچ گاه به داوری مراجعه نشود و این بر خلاف قطعیت شرط در معامله و بر خلاف مقتضای عرفی و عقلی از اشتراط شرط ( فعل یا نتیجه ) در قرار داد است.

ثالثاً ارجاع امر به داوری به صورت شرط ضمن معامله که در ماده ۴۵۵قانون ( آ. د. م ) تجویز گردیده ، از نوع « شرط معاملاتی » نیست ، بلکه موضوعاً جدا است و تابع قصد انشای جداگانه است . در واقع شرط داوری مانند موافقتنامه داوری ، یک قرارداد مستقل است و دارای موضوع مستقل و نیز قصد و رضای مخصوص به خود می باشد که به موجب ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و به موجب ماده ۲۱۹ قانون مدنی لازم الاتباع است .

با فرض استقلال شرط داوری در سیستم حقوقی ایران ، شک نیست که در صورت ادعای عدم تشکیل یابی اعتباری قرار داد اصلی ، داور یا داوران اختیار تصمیم گیری در خصوص چنین ادعایی را دارند و نیازی به مراجعه به دادگاه نیست . این نظر با قصد و نیت واقعی طرفین مبنی بر مراجعه به داوری نزدیک تر است .
علی رغم قوی بودن استدلال فوق دادگاهها و نظریه ای که از سوی اداره حقوقی بیان شده است معتقد به تبعیت شرط داوری در داوری داخلی می باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *