مجله حقوقی

انواع اوقات رسیدگی در دادگاه ها

وقت رسیدگی : وقت رسیدگی برای بررسی پرونده با حضور طرفین دعوا صورت می گیرد . وقت احتیاطی : در وقت احتیاطی نیازی به حضور اصحاب دعوا نیست . معمولا بعد از صدور قرارهایی مانند : قرار کارشناسی ، قرار تحقیق و معاینه محل ، مطالبه اسناد و اطلاعات از …

توضیحات بیشتر »

بررسی حقوقی سد معبر و آلودگی صوتی و بصری

تخلفات شهری مجموعه مواردی است که علاوه بر نقض حقوق شهروندی، سلامت روان و زیبایی محله را دچار اخلال کرده و موجب آسیب‌رسانی بصری و روانی به محله و تهدید سلامت اجتماعی و روانی و حتی اقتصادی (قیمت ملک) می‌شود و معضلات و مشکلات عدیده‌ای را پدید می آورد. وظیفه …

توضیحات بیشتر »

فضولی چیست؟

فضولی:یعنی دخالت بدون اجازهٔ مالک یا نماینده قانونی و یا مراجع ذیصلاح ،در امری صورت بگیرد. به چند صورت فضولی اتفاق می افتد: ۱_دخالت فضولی با نیت کمک به دیگری و با قصد احسان صورت بگیرد . ۲_خود مالک نتواند اموال خود را اداره نماید . ۳_دخالت مدیر ضروری باشد …

توضیحات بیشتر »

حضانت دائم فرزند دارای چه شرایطی است؟

ملاک دادگاه برای سپردن فرزند به یکی از والدین داشتن تمکن مالی و تعهد تامین منافع فرزند است پس والدین در طلاق توافقی می‌توانند در مورد برعهده گرفتن مسئولیت های فرزند خود به تفاهم برسند و حضانت دائمی فرزند را به یکی از والدین بسپارند.گاهی زن با بخشیدن مهریه خود …

توضیحات بیشتر »

حق حبس زن چیست ؟

توضیح ساده حق حبس زن این است که زن می تواند تا وقتی که تمام مهریه پرداخت نشده از وظایفی که نسبت به شوهر دارد خودداری کند. حق حبس در نکاح ریشه فقهی دارد. اما وظایف زن در مقابل شوهر چیست؟ حسن معاشرت  زندگی در محل مد نظر شوهر  در …

توضیحات بیشتر »

آیا بلافاصله پس از فوت میت، ورثه او می‌توانند اموال را بین خود قسمت کنند؟

در صورت فوت اشخاص، وراث در وهله اول نمی توانند اموال را بردارند تا اینکه ترتیب مقرر در مواد ۸۶۸ و ۸۶۹ قانون مدنی رعایت گردد. ماده ۸۶۸ قانون مدنی بیان می دارد: مالکیت ورثه نسبت به ترکه متوفی مستقرنمی شود؛ مگر پس از اداء حقوق و دیونی که به …

توضیحات بیشتر »

تحت چه شرایطی می توان از شهرداری‌ها شکایت کرد؟

اگر که شهرداری موجب ورود خسارت به شما شده باشد، امکان طرح شکایت از این نهاد به عنوان یک شخص حقوقی وجود خواهد داشت و اگر که دلیل و مدارک کافی برای محکوم کردن این نهاد عمومی غیر دولتی در دست داشته باشید، با سپری نمودن مراحل شکایت، می­ توانید …

توضیحات بیشتر »

شیوه حذف نام همسر از شناسنامه بعد از طلاق

حذف نام همسر از شناسنامه دارای قوانین و جزئیاتی است. افراد زیادی هستند که بعد از طلاق خواهان حذف نام همسر از شناسنامه خود هستند. با توجه به اینکه یک زوج از هم جدا شده اند ولی هرگاه نگاهشان به شناسنامه می افتد، یاد و خاطر دوران طلاق برایشان تداعی …

توضیحات بیشتر »

شکایت از مامور اجرا(دادورز) چگونه است؟

ماده قانونی مربوط به شکایت از مامورین اجرا همانطور که در ماده ۱۴۲ قانون اجرای احکام مدنی آمده است که: شکایت راجع به تنظیم صورت ملک و ارزیابی آن و تخلف از مقررات مزایده و سایر اقدامات دادورز (‌مامور اجرا) ظرف یک هفته از‌ تاریخ وقوع به دادگاهی که دادورز (‌مامور اجرا) …

توضیحات بیشتر »

شروط تحقق اکراه

۱- رفتار تهدید آمیز : مقصود از تهدید ترساندن است که مجرد آن کافی نیست و باید سبب عینی و خارجی داشته باشد! مانند ترس از نقص در اموال، ترس از هتک حیثیت یا ناموس که در حکم تهدید اند. ۲- خطر قریب الوقوع : خطر باید قریب الوقوع باشد …

توضیحات بیشتر »