مجله حقوقی

اگر حقوق به صورت دستی باشد اثبات رابطه کاری امکان پذیر است؟

کارگرانی که به صورت دستی حقوق دریافت می کردند، برای اثبات رابطه کاری داشتن لازم است یک سری از مدارک را داشته باشند. مجموعه مدارک لازم برای شکایت از کارفرما که منجر به اثبات کار کردن کارگر در کارگاه مورد نظر میباشد: ۱.حکم استخدام یا ارتقاء شغلی همچنین حکم تغییر …

توضیحات بیشتر »

قانون بیمه اجباری خسارت وارد شده به شخص ثالث

ماده۱۵ـ در موارد زیر بیمه گر مکلف است بدون هیچ شرط و اخذ تضمین، خسارت زیان دیده را پرداخت کند و پس از آن می تواند به قائم مقامی زیان دیده از طریق مراجع قانونی برای بازیافت تمام یا بخشی از وجوه پرداخت شده به شخصی که موجب خسارت شده …

توضیحات بیشتر »

مراحل عملیات ثبت ملک

۱- انتشار آگهی ثبت عمومی (ماده ۹ قانون ثبت) فقط یک نوبت در یک روزنامه کثیرالانتشار آگهی می شود. ۲- انتشار آگهی مقدماتی( ماده ۱۰ قانون ثبت) آگهی مقدماتی باید در سه نوبت ظرف ۳۰ روز : روز اول و پانزدهم و سی ام منتشر گردد. ۳-انتشار آگهی نوبتی (ماده ۱۱ …

توضیحات بیشتر »

اراضی موات خارج از محدوده شهرها

مسئول تشخیص موات بودن زمین براساس ماده ۱۲ قانون زمین شهری ۲۲/۰۶/۱۳۶۶ « تشخیص عمران و احیاء و تأسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی [ در حال حاضر وزارت راه و شهرسازی ] است…» این در حالی است …

توضیحات بیشتر »

چه افرادی می توانند تقاضای تامین اتباع خارجی نمایند ؟

افراد زیر می توانند تقاضای تامین اتباع بیگانه نمایند مشروط بر اینکه ایرانی باشند: ۱-خوانده اصلی ۲-خوانده اضافی ۳-مجلوب ثالث ۴-متداعیین دعوی اصلی علیه وارد ثالث اعم از اصلی و تبعی ۵-تجدیدنظرخوانده اعم از اینکه در مرحله بدوی خواهان بوده یا خوانده و مطالبه کننده ضرر و زیان های ناشی …

توضیحات بیشتر »

سرنوشت مهریه در صورتی که تعیین نشده یاعدم آن شرط شده است

با وقوع طلاق: قبل از نزدیکی=زن مستحق مهرالمتعه است. بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است. با فسخ نکاح: قبل از نزدیکی=زن مستحق مهریه نیست. بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است. با فوت: 🔸قبل از نزدیکی=زن مستحق مهریه نیست. بعد از نزدیکی=زن مستحق مهرالمثل است.

توضیحات بیشتر »

اگر اموال بدهکار در مزایده به فروش نرسد چه خواهد شد؟

در صورتی که اموال بدهکار در مزایده به فروش نرسد پس از برگزاری مزایده سوم توسط اجرای احکام دادگاه حقوقی درباره تسهیلات بانک و عدم فروش مرهونه، در صورتی که ارزش ملک ۳ برابر بدهی بانکی باشد، بانک و یا دادگاه به لحاظ حقوقی اقدامات قانونی را انجام میدهد. مطابق …

توضیحات بیشتر »

استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده

۱ . دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول(۱۲ادم) ۲ . دعاوی راجع به ترکه ی متوفا(۲۰ادم) ۳ . دعاوی مربوط به شرکتها(۲۲ادم) ۴ . دعاوی توقف(ورشکستگی)(۲۱ادم) ۵ . دعوای اعسار(۲۴ادم) ۶ . دعوای خسارت(معمولا ضمن دعوای اصلی قابل مطالبه است) ۷ . دعاوی طاری(۱۷ادم) ۸ . اختلافات ناشی از اجمال یا …

توضیحات بیشتر »

اقسام رهن

وقتی کسی به دیگری بدهکار است میتوانید مالی را به عنوان وثیقه در اختیار طلبکار خود بگذارد؛ به قراردادی که بین این دو بسته میشود عقد رهن میگویند. عقد رهن را میتوان با همه شروط عقد رهن منعقد کرد و بعد از اینکه یکی از موارد فک رهن ایجاد شد، …

توضیحات بیشتر »

چهار ثالث در آیین دادرسی مدنی

ورود ثالث : در هر مرحله از دادرسی چه در دادگاه نخستین یا دادگاه تجدید نظر هرگاه شخص ثالثی از موضوع پرونده مطلع و در آن دعوا برای خود حقی قائل باشد می تواند طی دادخواست ورود ثالث وارد دعوای اصلی گردیده و مطالبه حق خود را بنماید . طرف …

توضیحات بیشتر »