مجله حقوقی

حق طلاق در قانون ایران

حق طلاق در قانون ایران با توجه به اینکه قوانین قضایی ایران بر اساس شرع اسلام می باشد و بر اساس قوانین اسلامی حق طلاق با مرد است، در قوانین حقوقی ایران نیز مرد حق طلاق دارد و می تواند هر زمان اراده کند با مراجعه به دادگاه درخواست طلاق …

توضیحات بیشتر »

مراحل درخواست بیمه بیکاری

بیمه بیکاری به عنوان یکی از حمایت‌ های تامین اجتماعی است که کارگر پس از بیکار شدن و به عنوان جبران مالی به طور ماهیانه تا زمان یافتن کار جدید دریافت می کند تا از این طریق برخی از مسائل و مشکلاتی را که بر زندگی خانوادگی و اجتماعی اش …

توضیحات بیشتر »

شرایط عدول و یا تعدیل نظریه کارشناس

به نظر میرسد ضابطه کلی در این مورد که میتواند در موارد مشابه راهنما عمل کارشناسان قرار بگیرد به شرح ذیل است: الف) اظهارنظر به عنوان کارشناسی مجدد در امر ماهوی که قبلاً در آن پرونده تأمین دلیل کرده است، با توجه به موازین قانونی و اینکه اعلام نظر در …

توضیحات بیشتر »

نحوه محاسبه میزان مستمری بازماندگان 

میزان مستمری بازماندگان عبارتست از یک سیام مزد یا حقوق متوسط بیمه شده ضربدر سنوات پرداخت حق بیمه، مشروط بر این که این مبلغ از ۵۰ درصد مزد یا حقوق متوسط ماهانه او کمتر و از ۱۰۰ در صد آن بیشتر نباشد. منظور از مزد یا حقوق متوسط، جمع کل …

توضیحات بیشتر »

ایفای ناروا

ایفای ناروا مرکب از دو واژهی «ایفا» و «ناروا» است. ایفا در لغت مصدر باب «اِفعال» به معنای وفا کردن و حق کسی را تمام و کمال دادن آمده است. ناروا نیز به معنای بدون حق و سبب قانونی بودن است. هرگاه شخصی بدون وجود حق و سبب قانونی مالی …

توضیحات بیشتر »

موارد صدور قرار رد یا ابطال دادخواست دردادگاه بدوی یا تجدیدنظر

۱. در صورتی که در مدت مقرر در قرار دادگاه برای دادن تامین، خواهان تامین ندهد، به درخواست خوانده قرار رد دادخواستخواهان صادر میشود. ۲. در صورتی که دادخواست تجدیدنظرخواهی خارج از مهلت داده شود یا در موعد قانونی رفع نقص نشود، به موجب قرار دادگاه صادرکننده رای بدوی رد …

توضیحات بیشتر »

آیا وصیت نامه ای که به خط کسی غیر از موصی نوشته شده، باطل است؟

بر اساس قانون، وصیت نامه انواع مختلفی دارد. یکی از اقسام آن، وصیت نامه خود نوشته است که با توجه به ماده ۲۷۸ قانون امور حسبی این نوع از وصیت نامه در صورتی معتبر است که: ۱. تمام آن به خط موصی نوشته شده باشد. ۲. دارای تاریخ بوده. ۳. …

توضیحات بیشتر »

حقوق صاحب‌ ملک در صورت عدم تخلیه مستاجر

این موضوع را باید در دو حالت مورد بررسی قرار دهیم. تخلیه‌ نکردن مستأجر در فرضی که قرارداد اجاره عادی است در ابتدا به این موضوع در فرضی می‌پردازیم که موجر و مستأجر قرارداد اجاره را به‌صورت عادی منعقد کرده‌اند. اگر قرارداد اجاره غیررسمی باشد، یعنی در دفترخانه اسناد رسمی …

توضیحات بیشتر »

آیا گرفتن مهریه بعد از ازدواج مجدد زن امکان پذیر است؟

مهریه چه از نوع عند المطالبه باشد و یا عند الاستطاعه یک نوع دین است که اصطلاحا بر ذمه مرد است، در دوران زندگی مشترک زن بر طبق قانون مالک تمام مهر است می تواند حتی اگر دوشیزه باشد تمام مهریه را تقاضا کند و فقط در زمان طلاق است …

توضیحات بیشتر »

اگر ملکی خریداری نمایید و بعد از مدتی متوجه کم بودن متراژ اصلی ملک از میزان مقرر در مبایعه نامه شده باشید از لحاظ قانونی چه اقداماتی میتوانید انجام دهید؟

املاک ساخته شده چون قیمت (ثمن) ملک بر اساس مقدار آن تعیین میشود، طبق ماده ۱۴۹ قانون ثبت خریدار میتواند به نسبت کسری در مقدار ملک از ثمن معامله کم کند و اگر مقدار ملک بیشتر از میزان مورد توافق بود، قیمت مازاد بر آن را بر اساس ارزش مندرج …

توضیحات بیشتر »