خانم زهرا سیفی

نحوه مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

در خصوص مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت، زوجه یا نماینده قانونی وی، با همراه داشتن اصل سند ازدواج و مدارک شناسایی، به دفترخانه ای که سند ازدواج در آن تنظیم شده است مراجعه، تقاضای صدور اجراییه نسبت به مهریه مطرح می نماید. سردفتر پس از احراز هویت تقاضاکننده و …

توضیحات بیشتر »

تفاوت طلاق توافقی با خلع و مبارات از دیدگاه قانون در چیست ؟

تفاوت طلاق توافقی با خلع و مبارات از دیدگاه قانون در چیست ؟ تفاوت طلاق توافقی با خلع : چنانچه زوجین هر دو در مورد طلاق توافق داشته و در مورد نحوه جدایی و پرداخت حقوق زن و فرزندان به تفاهم برسند طلاق توافقی می باشد. این طلاق برای سرعت …

توضیحات بیشتر »

نحوه اجرای رای داوری

نحوه اجرای رای داوری : در اجرای ماده ۴۸۸ قانون آیین دادرسی مدنی (باب هفتم – داوری) ،نحوه اجرای رای داور در داوری داخلی بدین صورت است: هرگاه محکوم علیه تا بیست روز پس از ابلاغ، رای داوری را اجرا ننماید دادگاه ارجاع کننده دعوا به داوری و یا دادگاهی …

توضیحات بیشتر »

برخی از مزایای داوری سازمانی

برخی از مزایای داوری سازمانی 1) اکرام اطراف دعویبه هر دلیل و توجیهی امروزه در سیستم قضایی اکرام و احترام به مراجعه کنندگان آنگونه که شایسته و در خور شخصیت ایشان باشد صورت نمی­ گیرد. مراجعه کننده فارغ از اینکه غالباً از پاسخ سؤالات خود اقناع نمی­ شود اساساً احساس می کند که به وی احترام شایسته ای گذاشته نمی­ شود. در داوری به واسطه ذات و نفس مؤسسات داوری این ایراد وجود ندارد. محیط­ های داوری عموماً از حیث سخت افزار و نیروی انسانی جوابگوی نیاز مراجعه کنندگان می­ باشد و اعضاء مؤسسات با فراغ بال پذیرای مراجعه کننده هستند. جلسات در سیستم اداری شکیلی برگزار می­ گردد و داوران با کمال احترام و بی طرفی و با فرصت مناسب و مورد نیاز به اظهارات طرفین گوش و توجّه می کنند.

توضیحات بیشتر »

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج (قسمت هشتم)

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج (قسمت هشتم) ۷۱- زن برای استرداد جهیزیه باید دادخواست داده و طرح شکایت خیانت در امانت صحیح نیست. ۷۲- هرگاه زوجه در موقع ازدواج خود را دوشیزه قلمداد کند و خلاف آن ثابت شود، مرد حق فسخ نکاح را دارد. ۷۳- فروش کودک …

توضیحات بیشتر »

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج (قسمت هفتم)

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج (قسمت هفتم) ۶۱- درصورت فوت زوج،زوجه میتواند مهریه اش را از دیه متوفی برداشت نماید. ۶۲- ثبت واقعه ازدواج و طلاق اجباری و عدم انجام این امر موجبِ اعمال کیفر حبس است. ۶۳- ثبت ازدواج موقت اختیاری است مگر در سه مورد : …

توضیحات بیشتر »

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج (قسمت ششم)

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج (قسمت ششم) ۵۱- چنانچه زن از وظایف زوجیت امتناع کند مستحق نفقه نخواهد بود و در مواردی که زوجه در عدم تمکین عذر موجه دارد، استحقاق نفقه دارد. ۵۲- با فوت زوج، زن میتواند در صورتی که اموالی داشته باشد از ورثه زوج …

توضیحات بیشتر »

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج (قسمت پنجم)

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج (قسمت پنجم)  ۴۱- چنانچه مهریه زن معادل یا بیشتر از اموال متوفی باشد، کلیه سهم الارث به زن اختصاص داده شده و وارث سهمی نمیبرند. ۴۲- زن برای دریافت مهریه خود میتواند به دفتر ازدواجی که در آن عقد ازدواج به ثبت رسیده …

توضیحات بیشتر »

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج (قسمت چهارم) 

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج (قسمت چهارم) ۳۱- اگر شوهر زن خود را اجباراً به خانه اش ببرد، عمل وی نه آدم ربایی است نه سرقت. ۳۲- ازدواج زن ایرانی با تبعه خارجی موکول به اجازه مخصوص از طرف دولت جمهوری اسلامی ایران است. ۳۳- ازدواج زن مسلمان …

توضیحات بیشتر »

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج (قسمت سوم)

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج

۷۵ نکته کلیدی حقوقی خانواده،طلاق و ازدواج (قسمت سوم) ۲۱- میزان اقساط با توجه به اوضاع و احوال قضیه، شهادت شهود ، نظریه کارشناسان رسمی، تحقیقات محلی و میزان توان برای پرداخت توسط مرد تعیین میگردد. ۲۲- طرح شکایت علیه اطرافیان با عنوان دخالت در زندگی مشترک امکان پذیر نیست …

توضیحات بیشتر »