چنانچه طرفین حق اعتراض به رای داور را طی توافق با یکدیگر از خود سلب نموده باشند، آیا محکوم علیه می تواند در دادگاه دعوی ابطال رای داور طرح نماید؟

نشست قضایی استان فارس/ شهر استهبان
تاریخ برگزاری
۱۳۹۷/۰۴/۲۱

پرسش

چنانچه طرفین حق اعتراض به رای داور را طی توافق با یکدیگر از خود سلب نموده باشند، آیا محکوم علیه می تواند در دادگاه دعوی ابطال رای داور طرح نماید؟

نظر هیئت عالی

رای داور قابل اعتراض نیست؛ لیکن به استناد ماده ۴۸۸ ق.آ.د.م در قالب طرح دعوی “ابطال رای داور” قابل ابطال می باشد و در هر حال اسقاط حق اعتراض به رای داور، مانع اقامه دعوی ابطال آن رای نیست.

نظر اکثریت

هرچند اصحاب دعوی حق اعتراض به رای داور را از خود سلب کرده باشند، ولی با این اوصاف باز حق اعتراض دارند و استناد به ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی قانونی نیست، زیرا موضوع این ماده ناظر به آرایی است که از دادگاه صادر شده باشد؛ همچنین ذی نفع به استناد ماده ۴۸۹ قانون مذکور، چنانچه حق اعتراض به رای داور را از خود سلب نموده باشد با توجه به صراحت ماده ۴۹۰ قانون یاد شده می تواند حکم به بطلان رای داور را بخواهد.

نظر اقلیت

با عنایت به اینکه طرفین به موجب قرارداد داوری، رای داور را قاطع اختلافات قرار داده و هر گونه اعتراض به آن را از خود سلب و ساقط نموده اند، بنابراین اعتراض و تقاضای بطلان بعدی وجاهت قانونی ندارد و مستفاد از ماده ۳۳۳ قانون آیین دادرسی مدنی که می تواند مشمول رای داوری هم باشد این است که طرفین اگر حق تجدیدنظرخواهی  خود را با توافق کتبی ساقط کرده باشند تجدیدنظرخواهی آنان مسموع نخواهد بود؛ بنابراین طرح دعوی ابطال رای داور قابل استماع نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *