لایحه دو فوریتی ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار

لایحه «ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار» که در جلسه ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ هیات وزیران با قید دو فوریت تصویب شده بود در ۱۴۰۱/۱۱/۱۶ برای انجام تشریفات قانونی به مجلس شورای اسلامی ارسال شد

مقدمه توجیهی

باعنایت به ضرورت تمرکز سیاست گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار کالا و خدمات و حمایت از حقوق مردم در ارتباط با بازرگانی داخلی، لایحه زیر با قید دو فوریت برای انجام تشریفات قانونی تقدیم می شود:

لایحه ایجاد سازمان بازرگانی و تنظیم بازار

ماده واحده 

به دولت اجازه داده می شـود به منظور تمرکز ســـــــاســت گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی امور مرتبط با حوزه بازرگانی و تنظیم بازار، نسبت به ایجاد “سازمان بازرگانی و تنظیم بازار” که در این قانون به اختصار “سازمان” نامیده می شود، زیر نظر مستقیم رئیس جمهور و با استفاده از امکانات، نیروی انسانی، ساختار و تشکیلات موجود در دستگاههای اجرایی و بر اساس اساسنامه ای که تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ به تصویب هیئت وزیران می رسد با رعایت موارد زیر اقدام نماید:

۱- سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و شرکت بازرگانی دولتی ایران به همراه تمامی امکانات، تعهدات، وظایف و مأموریـت هـا، سـاخـتـار و نیروی انسانی و اموال منقول و غیرمنقول آنها و کلیه وظایف و مس ئولیتهای حوزه بازرسی بازار، به ترتیب از وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی منتزع و به سازمان ملحق می‌شوند.

۲- سازماندهی ساختار سازمان با استفاده از ظرفیت موجود ساختاری فعلی و بدون هرگونه توسعه تشکیلاتی به تأیید سازمان اداری و استخدامی کشور خواهد رسید.

۳- از تاریخ تصویب این قانون، تمامی وظایف و اختیارات موضـوع بند (الف) ماده (۱) قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهادکشاورزی – مصوب ۱۳۹۱- به سازمان منتقل می‌شود.

۴- انتزاع و انتقال سایر دستگاههای زیرمجموعه وزارتخانه های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی با هدف تمرکز ســـــاســـــت گذاری، راهبری، برنامه ریزی، نظارت و ساماندهی و با تأکید بر رویکرد تجمیع، ادغام و کاهش تشکیلات و ساختارهای دستگاههای اجرایی مذکور با تصویب هیئت وزیران مجاز است.

۵- به منظور رصـد و پایش بازار کالا و خدمات با رویکرد استقرار حکمرانی داده و با هدف پیش بینی نیازهای مصـرف کنندگان و تولیدکنندگان، سازمان مکلف است با همکاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و وزارت جهادکشاورزی و سایر دستگاههای اجرایی متولی نسبت به ایجاد پیشخوان (داشبورد) مدیریتی با تأکید بر ایجاد ارتباط بین سامانه های موجود در حوزه زنجیره تأمین، تولید و توزیع، با اولویت کالاهای اساسی و نهاده های اولیه تا تا پایان فروردین ماه سال ۱۴۰۲ اقدام نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *