عناوین مرتبط در رفتار مجرمانه

 • فاعل کسی که فعل از آن سرزده باشد.
 • مباشر کسی که مستقیما و شخصا و بلاواسطه مرتکب جرم باشد و عناصر ارتکاب جرم (مادی،معنوی،روانی) در آن وجود داشته باشد. ماده ۴۹۴ قانون مجازات اسلامی
 • تسبیب کسی که سبب تلف شدن و یا مصدومیت و یا جنایت علیه دیگری را فراهم کرده باشد چه بسا که اگر این تسبیب نبود جنایت اتفاق نمیفتاد.
 • شریک جرم شرکت در جرم عبارت است از همکاری حداقل دو یا چند نفر در اجرای جرم خاص به طوری که فعل هریک سبب وقوع آن جنایت شود. ماده ۱۲۵ قانون مجازات اسلامی

اجماع سبب و مباشر

 • هر اشخاصی که به سبب و مباشرت در وقوع جرمی اثرگذار باشد،اشخاصی که جرم مستند به رفتار آنها باشد ضامن می باشند.
 • هرگاه اشخاص مرتکب جرمی شده اند اگر در جمع اسباب و مباشرت جنایت مستند به تمامی عوامل باشد همه عوامل به صورت مساوی ضامن هستن مگر تأثیر رفتار مرتکبان متفاوت باشد که در این صورت هریک به میزان تأثیر رفتارشان مسئولند.
 • اگر در جمع اسباب و مباشرین سبب اقوی از مباشرین باشد ضامن است.

 

موارد اقوی بودن سبب از مباشر

 • وقتی که مباشر جاهل باشد یعنی (قربانی ناآگاه)
  مثلا:شخص در بین راه به حمل ماله دزدی به سبب کمک کند و دستگیر شود در صورتی که اطلاع ندارد می شود مباشر جاهل.
 • مباشر مجنون
 • مباشر صغیر غیر ممیز
 • مباشر حیوان باشد
 • مباشر اشیاء یا غیرجاندار باشد
 •  در همه اینها سبب قوی تر از مباشر است،مستند ماده ۵۲۶ قانون مجازات اسلامی

 

لوازم شرکت در جرم

 • وحدت قصد مجرمانه
 • تقارن یا تقدم علم شرکاء نسبت به عملیات مجرمانه
 • وجود حداقل دو نفر(شرکت در عملیات اجرایی)
 • مستند بودن جرم به عمل همه ی آنها

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *