شروط تحقق اکراه

۱- رفتار تهدید آمیز : مقصود از تهدید ترساندن است که مجرد آن کافی نیست و باید سبب عینی و خارجی داشته باشد!
مانند ترس از نقص در اموال، ترس از هتک حیثیت یا ناموس که در حکم تهدید اند.

۲- خطر قریب الوقوع : خطر باید قریب الوقوع باشد به طوری که اگر شخص اکراه شده با اکراه کننده مخالفت کند بیم آن باشد که او تهدید خود را فوراً به اجرا خواهد گذاشت! پس اگر نتواند فوراً به اجرا درآورد اِکراه محقق نخواهد شد .

۳- احتمال وقوع خطر : کسی که اِکراه شده باید بداند که اگر با اکراه کننده مخالفت کرد او تهدید خود را به اجرا در میاورد! پس اگر بداند که اکراه کننده قصد جدی ندارد و ترسی به خود راه ندهد اِکراه تحقق نمی یابد.

۴- نامشروع بودن تهدید : تهدید باید به ناحق علیه دیگری صورت بگیرد. تهدید به امر قانونی اکراه نیست!!!
برای مثال: کسی جاعل اسناد دولتی را تهدید کند که اگر به نفع او تحریف نکند او را تحویل مقام انتظامی خواهد داد.

۵- قدرت بر دفع : یعنی انسان در این مرحله قدرت اراده را از دست بدهد و نتواند در برابر خواسته دیگری ایستادگی کند!

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *