شاخصه اصلی تمایز کارگر از غیر کارگر، انجام کار توسط شخص کارگر در کارگاه با وسیله کار متعلق به کارفرماست، بنابراین شخصی که کار حمل و نقل پرسنل یک شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود انجام می دهد، کارگر محسوب نمی شود و پیمانکار است.

 

تاریخ رای نهایی: ۱۳۹۳/۰۶/۳۰
شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۰۹۲۵

 رای بدوی

در خصوص دادخواست الف.س. به طرفیت خوانده [اداره کار شمال شرق تهران] و در اعتراض به رأی شماره …۹۱/۱۲/۱ ، با توجه به شرح شکایت شاکی و دفاع خوانده و اسناد و محتویات پرونده متشکله در #ادارهکار و اظهارات هر یک از طرفین؛ از آنجا که آقای الف.س.کار ارائه سرویس حمل و نقل پرسنل شرکت را با وسیله نقلیه متعلق به خود برعهده گرفته است، لذا قرارداد طرفین نوعی #قراردادپیمانکاری است که #پیمانکار خودش #کارفرما محسوب می‎گردد و شاخصه اصلی #تمایزکارگرازغیرکارگر انجام کار توسط شخصی در #کارگاه با #وسیله_کار متعلق به کارفرماست در مانحن فیه، انجام کار با خودروی شخصی و تعیین مبلغی جهت استفاده از وسیله نقلیه کارگری محسوب نمی‎گردد، علیهذا شکایت شاکی غیروارد تشخیص، حکم به رد شکایت وی و تأیید رأی مورد اعتراض که بر این مبنا صادر شده است، صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره با توجه به اقامتگاه اعلامی ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری به درخواست هر یک از طرفین یا وکیل یا قائم مقام و یا نماینده قانونی آنها خواهد بود.
رئیس شعبه بیستم دیوان عدالت اداری
رئیس شعبه پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *