زن چگونه می تواند حق طلاق بدست آورد؟

روش های کسب حق طلاق برای زن

طبق ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی مرد می تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون، با مراجعه به دادگاه تقاضای طلاق همسرش را نماید. طبق این ماده مرد می تواند هر زمان که بخواهد با پرداخت کلیه حقوق مادی زن او را طلاق بدهد. ضمن آنکه آنچه در تعریف طلاق بیان شده عبارت است از: انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده او. بنابراین طلاق یک عمل حقوقی یک جانبه از جانب شوهر است و ناشی از اراده زوجین نمی باشد.

گرچه طلاق حق مرد است و او برای این امر نیاز به دلیل خاصی ندارد اما قانونگذار موارد و شرایط و راه هایی را نیز برای طلاق زن در نظر گرفته که در صورت وجود آنها، زن می تواند از دادگاه درخواست طلاق نماید.

زن برای جدایی و طلاق نیاز به داشتن دلیل دارد و نمی تواند مانند مرد هر موقع که خواست و بدون داشتن دلیل درخواست طلاق را به دفتر خدمات الکترونیک قضایی ارائه کند. از جمله راه ها و روش هایی که زن می تواند در ضمن دادخواست طلاق به عنوان دلیل جدایی و راهی برای طلاق گرفتن به آن استناد کند عبارت اند از :

– استناد به عسر و حرج به عنوان دلیل طلاق برای درخواست طلاق و جدایی از طرف زن .

– استناد به شروط ضمن عقد نکاح که زن برای مرد گذاشته و مرد آن را انجام داده است برای درخواست طلاق و جدایی از طرف زن .

– استناد به غیبت طولانی مدت شوهر به عنوان دلیل طلاق برای درخواست طلاق از طرف زن .

– استناد به عدم پرداخت نفقه یا عجز شوهر از پرداخت نفقه به عنوان دلیل برای درخواست طلاق و جدایی از طرف زن .

– استناد به وکالت محضری طلاق

۱- عدم پرداخت نفقه از سوی همسر

طبق ماده ۱۱۲۹ قانون مدنی در صورتی که زن بتواند امتناع شوهر از پرداخت نفقه و یا عجز او را پرداخت در دادگاه ثابت نماید. دادگاه شوهر را مجبور به طلاق زن می کند و چنانچه شوهر حکم را اجرا نکند خود دادگاه یا نماینده او اقدام به اجرای صیغه طلاق و امضای سند طلاق خواهد کرد.

۲- عسر و حرج زن

شاید بتوان گفت مهم ترین و فراگیر ترین راه برای طلاق زن و درخواست طلاق زوجه، طبق ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، زن این حق را دارد که در صورتی که ادامه زندگی مشترک برای او با مشقت همراه باشد از دادگاه خانواده تقاضای طلاق کند. این مورد مشمول عسر و حرج قرار می گیرد که از مصادیق عسر و حرج می توان ترک زندگی مشترک خانوادگی از سوی مرد، اعتیاد به مواد مخدر، محکومیت قطعی مرد به حبس به مدت ۵ سال یا بیشتر، ضرب و شتم و دیگر سوء رفتارهای مالی غیر قابل تحمل و ابتلاء مرد به بیماری های صعب العلاج و غیر قابل درمان را نام برد. مصادیق عسر و حرج که ذکر شد حصری نیستند و می توان موارد دیگری را هم در شمار آن ها قرارداد. تشخیص مصادیق عسر و حرج با دادگاه است.

۳- غیبت زوج

بر اساس ماده ۱۰۲۹ قانون مدنی به مدت بیش از چهار سال از مواردی است که زن بر اساس آن می تواند درخواست طلاق کند.

۴- شروط دوازده گانه ضمن عقد ازدواج

شروط مندرج در عقدنامه که در صورت تحقق هر کدام از آن ها، زن می تواند دادخواست طلاق بدهد. توسل به شروط ضمن عقد نکاح به عنوان دلیل برای طلاق به درخواست زوجه، ظرایف و پیچیدگی هایی دارد که مراجعه و مشاوره با وکیل متخصص طلاق را ضروری می نماید.

شروط دوازده گانه مندرج در عقدنامه که در صورت وقوع هر یک از آنها به تشخیص دادگاه، زن وکیل در طلاق می شود و بدون نیاز به حضور و موافقت شوهر (زوج) و با تجویز دادگاه، می تواند به دفترخانه طلاق مراجعه نموده و صیغه طلاق را جاری کند:

۱- خودداری شوهر از پرداخت نفقه زن.

۲- سوء رفتار شوهر در حدی که غیرقابل تحمل باشد.

۳- بیماری صعب العلاج شوهر که غیرقابل درمان باشد و ادامه زندگی مشترک را با مشکل مواجع کند.

۴- در صورتی که شوهر دیوانه باشد یا در طول زندگی مشترک دیوانه شود.

۵- اشتغال شوهر به شغلی که به حیثیت و آبروی خانوادگی زن لطمه بزند.

۶- محکومیت شوهر به ۵ سال حبس یا بیشتر.

۷- اعتیاد شوهر به مواد مخدر به شکلی که زندگی مشترک را مختل کند.

۸- چنانچه زوج شش ماه متوالی یا نه ماه متناوب زندگی مشترک را بدون عذر موجه ترک کند.

۹- محکومیت فطعی شوهر به ارتکاب جرم خلاف شئونات خانوادگی زن.

۱۰- ناباروری مرد پس از گذشت ۵ سال از زندگی مشترک.

۱۱- در صورتی که شوهر مفقودالاثر شود و شش ماه پس از مراجعه زن به دادگاه خبری از او نباشد و پیدا نشود.

۱۲- ازدواج مجدد مرد بدون اجازه زن.

۵- وکالت محضری طلاق

یکی از راه های کسب حق طلاق توسط زن این است که زوج (مرد) به یکی از دفاتر اسناد رسمی مراجعه می کند و وکالت در طلاق به همسرش یا دیگری بدهد. اما مورد شایع این است که مرد به همسرش وکالت در طلاق می دهد.

البته باید توجه داشت وکالت طلاق بایستی حتما محضری  باشد یعنی در سند رسمی باشد. خواه ضمن سند ازدواج یا به صورت وکالتنامه طلاق محضری.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *