داوری پس از صدور رای ، با اخذ رسید از طرفین رای داوری را تحویل ایشان می نماید.آیا چنین ابلاغی صحیح است؟

 

طبق نص صریح ماده ۴۸۵ آیین دادرسی مدنی در صورتی که در قرارداد داوری روشی برای ابلاغ تعیین شده باشد ، داور به همان روش رای را ابلاغ می نماید لکن در صورت سکوت قرارداد، داور باید رای را به دفتر دادگاه صالح جهت ابلاغ تسلیم نماید.بنابراین در ما نحن فیه که ظاهرا قرارداد داوری ساکت است ابلاغ داور به طرفین (ولو با اخذ رسید) اثری نداشته و مادام که رای توسط دادگاه به طرفین ابلاغ نگردد،اثری بر این ابلاغ مترتب نیست.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *