برگزاری اولین دوره تخصصی ttc تربیت مدرس حکمیت وداوری

مورخ ۹۷/۱۲/۱۶ الی ۹۷/۱۲/۱۷ به مدت دوروزاولین دوره تخصصی ttcتربیت مدرس حکمیت وداوری درسازمان جهاددانشگاهی شریف باهمکاری موسسه عدل پویان زرین به مدیریت جناب آقای محمدفاضلی وباحضوراساتیدبرجسته حکمیت وداوری وفن بیان ومدیریت جلسه جنابان آقای دکتررضاپرتوی زاده دبیرشورای عالی داوری واستادفردین عبدلی مدرس دانشگاه که هردوازاساتیدبرجسته دانشگاهی ومتخصص درامرحکمیت وداوری می باشندبرگزارگردید.شرکت کنندگان دراین دوره ازبین فعالان عرصه داوری که بعضاازاساتیددانشگاه ویامتخصص امرحکمیت وداوری می باشند تشکیل گردیده بود.

این دوره۲۰ساعت شامل محتوای کامل آموزش حکمیت وداوری ومدیریت جلسه واصول وفنون مذاکره وفن بیان درکلاس ودرپایان نیزآزمون عملی بود.طبق برنامه ریزی به عمل آمده قراربراین شدکه ازشرکت کنندگان دردوره پس ازطی مراحل آزمون که شامل آزمون کلاسی وآزمون عملی تدریس ویک جلسه مصاحبه حضوری می باشدواخذگواهی نامه منوط به گذراندن این مرحله بوده درتدریس دوره های حکمیت وداوری درجهاددانشگاهی تهران وشهرستانهااستفاده گردد

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *