انتخاب موسسه عدل پویان زرین به عنوان بازرس اصلی انجمن صنفی وصول مطالبات معوق

درتاریخ ۱/۳/۹۶ مجمع عمومی انجمن صنفی وصول مطالبات معوق درمحل سالن جلسات شرکت تامین اندیش پارس

وباحضوراعضای انجمن وهیات مدیره و نماینده وزارت تعاون، کارو رفاه اجتماعی برگزار گردید.

دراین جلسه ابتدا آقای ناصری مجد رییس هیات مدیره گزارشی ازعملکرد مدت فعالیت هیات مدیره رابه حضار ارائه

داد سپس تک تک اعضاء نظرات ، پیشنهادات وانتقادات خود را نسبت به حوزه فعالیت این انجمن بیان نموده ودرپایان

گزارش هیات مدیره بااکثریت آراء به تصویب رسید.

پس از تایید نهایی گزارش عملکرد وباتوجه به تمام شدن مدت ماموریت اعضاء هیات مدیره ، مجددا انتخابات هیات

مدیره برگزار گردید  که درهمین رابطه  آقای محمد فاضلی مدیرعامل موسسه به  سمت بازرس اصلی هیات مدیره

انتخاب گردید.

هیات مدیره انجمن شامل ۵ عضو اصلی و۲ عضو علی البدل ویک بازرس اصلی ویک بازرس علی البدل که همگی

شرکت های بزرگ وپیشگام درامر وصول مطالبات معوق واحیاء منابع مالی می باشند ، است .

درخاتمه باامضاء صورتجلسه وتایید نماینده وزارت تعاون ، کارورفاه اجتماعی ختم جلسه اعلام گردید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *