ابطال رای داور ، مالی است یا غیر مالی ؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۴۵

شماره پرونده : ۲۴۵-۱۳۹-۱۴۰۱ ح

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد . چنانچه نتیجه دعوا آثار مالی داشته باشد ، دعوای مطروحه مالی و در غیر این صورت غیر مالی است.  بر این اساس ، درخواست ابطال رأی داور از مصادیق دعاوی غیر مالی است ؛ هر چند موضوع رأی داور مالی باشد ؛ زیرا با عنایت به ماده ۴۸۰ و ۴۸۹ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نتیجه چنین دعوایی اعلام بطلان رأی صادره و یا رد دعوای اعتراض است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.