آیا میتوان متهم را بدون ارسال احضاریه جلب کرد؟

جلب متهم بدون سابقه احضار، تخلف و موجب محکومیت انتظامی است.

البته قانونگذار در ماده ۱۱۸ قانون آیین دادرسی کیفری سابق امکان جلب بدون احضار را پیش بینی کرده بود

در حال حاضر اصولاً جلب متهم باید در نتیجه عدم حضور بدون عذر موجه متهم پس از احضار توسط مقام قضایی صورت گیرد.به بیان دیگر جلب بدون سابقه احضار تخلف و موجب محکومیت انتظامی است، اما در مورد برخی جرایم معین، به دلیل اهمیت آنها و امکان متواری شدن متهم در صورت ابلاغ احضارنامه و یا از بین رفتن زمینه دستگیری متهم، در صورت انتشار آگهی در مواردی که محل اقامت یا شغل یا کسب متهم مشخص نیست این امر امکان پذیر است.

ماده۱۸۰قانون آیین دادرسی کیفری:

در موارد زیر بازپرس میتواند بدون آنکه ابتدا احضاریه فرستاده باشد، دستور جلب متهم را صادر کند:

۱/در مورد جرائمی که مجازات قانونی آنها سلب حیات، قطع عضو و یا حبس ابد است.

۲/هرگاه محل اقامت، محل کسب و یا شغل متهم معین نباشد و اقدامات بازپرس برای شناسایی نشانی وی به نتیجه نرسد.

۳/در مورد جرائم تعزیری درجه پنج و بالاتر در صورتی که از اوضاع و احوال و قرائن موجود، بیم تبانی یا فرار یا مخفی شدن متهم برود.

۴/در مورد اشخاصی که به جرائم سازمان یافته و جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی متهم باشند.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *