آیا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر خروج از فهرست سیاه بانک مرکزی قابلیت اجابت دارد ؟

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۶۰

شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۲۷-۲۶۰ ح

تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹

آیا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر خروج از فهرست سیاه بانک مرکزی قابلیت اجابت دارد ؟ در صورتی که از جانب دادگاه قابل اجابت باشد ، دادگاه باید چه شرایطی را احراز کند تا چنین قراری را صادر نماید ؟

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه :

صرف نظر از آن‌ که قرار گرفتن در فهرست سیاه بانک مرکزی ممکن است به تشخیص مراجع قضایی و غیر آن باشد و در برخی موارد صرفاً این مرجع تصمیم‌ گیرنده است که مجاز به عدول از تصمیم قبلی خود می‌ باشد و اساساً طرح دعوایی مبنی بر ابطال تصمیم مرجع قضایی و خروج از فهرست یاد شده قابلیت استماع ندارد ، با فرض آن‌ که پرسش ناظر بر موردی است که دعوایی با عنوان الزام به حذف نام خواهان از فهرست سیاه بانک مرکزی قابلیت استماع دارد ، از آن جایی که خواسته دستور موقت نمی تواند با خواسته دعوای اصلی منطبق باشد ، لذا خروج از فهرست یادشده نمی‌تواند در قالب درخواست دستور موقت مورد رسیدگی قرار گیرد .

شایان ذکر است که در چنین مواردی صدور دستور موقت مبنی بر تجویز بهره مندی شخص از خدمات بانکی معین تا زمان اتخاذ تصمیم راجع به دعوای الزام به خروج نام فرد از فهرست سیاه بانک مرکزی ، در صورت احراز شرایط قانونی صدور دستور موقت ، فاقد اشکال قانونی به نظر می رسد .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *