چنانچه در رابطه با اجرای دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزار شده توسط اجرای احکام مدنی، چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آنجا که فلسفه دستور فروش املاک مشاعی، خارج کردن وضعیت مالکیت ملک از حالت اشاعه است، آیا چنین مزایده ای از سوی دادگاه قابل تأیید است؟

۱۴۰۰/۱۲/۲۱
۷/۱۴۰۰/۱۴۰۷
ح ۱۴۰۰-۳/۱-۱۴۰۷ :پرونده شماره

استعلام:
چنانچه در رابطه با اجرای دستور فروش صادره از ناحیه دادگاه و مزایده برگزار شده توسط اجرای احکام مدنی، چند نفر از مالکان مشاعی برنده مزایده شوند، از آنجا که فلسفه دستور فروش املاک مشاعی، خارج کردن وضعیت مالکیت ملک از حالت اشاعه است، آیا چنین مزایده ای از سوی دادگاه قابل تأیید است؟
پاسخ:
نظر به اینکه حین فروش و مزایده مال مشاع، شرکت بیش از یک خریدار و برنده شدن اشخاصی بیش از یک نفر امری محتمل است و منع قانونی ندارد و از آنجا که وفق ملاک ماده ۱۲۷ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ شرکای مال مشاع نیز میتوانند در مزایده شرکت کنند، به نظر میرسد در فرض سؤال شرکت تعدادی از مالکان مشاعی و برنده شدن آنها در مزایده منع قانونی ندارد. ضمن آنکه، تصمیم واحد ثبتی مبنی بر قابل افراز نبودن ملک، با لحاظ تعداد شرکا و میزان حصه آنها بوده است و ممکن است به سبب فروش ملک به چند شریک ملک مشاع و محدود شدن تعداد شرکا و تغییر در وضعیت و میزان حصه آنها، ملک قابل افراز شود و یا اساساً شرکای جدید در این خصوص به توافق دست یابند؛ بنابراین، صرف برنده شدن برخی شرکا در مزایده مال مشاع، موجب عدم تأیید مزایده نیست.
دکتر احمد محمدی باردئی
مدیر کل حقوقی قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *