پلمپ محل­ هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می ­شوند، جواز قانونی نداشته و فک آن نیز جرم تلقی نمی­ شود

شماره نظریه مشورتی : ۱۷۴۴ /۹۵/۷-
تاریخ نظریه مشورتی : ۲۶/۷/۱۳۹۵

ماده ۵۴۳ قانون مجازات اسلامی راجع به فک پلمپی است که بر حسب امر مقامات صالح قضایی پلمپ شده باشد.

 در ماده ۱۰۰ قانون شهرداری نیز ، جوازی برای پلمپ محل­هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می­شوند ، توسط مأمورین شهرداری پیش­ بینی نشده و صرفا اختیار جلوگیری از عملیات ساختمانی، ساختمان­های بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه که در ماده ۱۰۰ به آن تصریح شده است وجود دارد و شهرداری مجوز پلمپ محل­های موردنظر ( آرایشگاه و باشگاه ورزشی ) را نداشته  و شهرداری باید به کیفیت مناسب دیگری از عملیات ساختمانی غیرمجاز جلوگیری کند و مکلف به جلوگیری از عملیات ساختمانی غیر مجازی است که دستور شهرداری در آن اجرا نشود که می­تواند با استفاده از مأموران اجرائیات خود و در صورت لزوم مأموران انتظامی برای متوقف ساختن عملیات ساختمانی اقدام نماید؛ در نتیجه پلمپ محل ­هایی که بدون پروانه یا مخالف مفاد پروانه احداث می­شوند( مثل آرایشگاه ها و باشگاه های ورزشی فاقد پروانه ) توسط شهرداری غیر قانونی بوده و فک آن نیز جرم تلقی نمی­شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *