طرح شفافیت آرای نمایندگان

پیش‌تر یک بار کلیات طرح شفافیت آرای نمایندگان در صحن علنی مجلس رد شده بود اما بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس مجدداً در مجلس اعلام وصول شد. بر اساس ماده ۱۳۰ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، اگر طرحی مورد تصویب مجلس قرار نگیرد، بدون تغییر اساسی تا ۶ ماه دیگر نمی‌توان آن را مجدداً به مجلس پیشنهاد کرد مگر با درخواست ۵۰ نماینده و تصویب مجلس.

عنوان طرح :

طرح شفافیت آرای نمایندگان(مطابق ماده (۱۳۰) قانون آیین نامه داخلی مجلس)

ماده ۱-یک تبصره به عنوان تبصره (۳) به ماده (۵) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی به شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره ۳-نماینده رسانه ملی با رعایت شرایط مندرج در این ماده اجازه حضور و تهیه گزارش از جلسات کمیسیون های مجلس را خواهد داشت.

ماده ۲- در ماده (۶۴) قانون،پس ازعبارت (به اطلاع نمایندگان) عبارت (و مردم) اضافه می شود.

ماده ۳- یک تبصره به ماده (۱۱۹) قانون به شرح ذیل ابلاغ می شود:

تبصره:هیات رئیسه موظف است در پایان هر جلسه علنی مجلس شورای اسلامی آرای هر یک از نمایندگان را به جز  مصادیق بند (۳) ماده (۱۱۸) به تفکیک موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشارکت در سامانه اطلاع رسانی مجلس شورای اسلامی به طور شفاف اعلام نماید؛ به نحوی که مشاهده و داده پذیری آن برای آحاد ملت امکان پذیر باشد. گزارش حضور،غیاب،تاخیر و نیز ماموریت های داخلی و خارجی تمام نمایندگان نیز باید هر ماه توسط هئیت رئیسه به طور شفاف در سامانه سامانه مذکور اطلاع رسانی شود.

ماده۴-در ماده (۱۲۰) قانون،عبارت (هر یک از روش های دیگر اخذ رای) جایگزین عبارت  (استفاده از دستگاه های الکترونیکی یا قیام و قعود) می گردد.

ماده۵- بند (۳) ماده (۱۲۲) قانون حذف میشود.

ماده۶- یک تبصره به عنوان تبصره (۲) به ماده (۱۲۲) به شرح ذیل الحاق می شود:

تبصره۲- در مواردی که حداقل ۱۵ نفر از نمایندگان درخواست رای گیری مخفی با ورقه دهند،نسبت به درخواست رای گیری می شود و در صورت تصویب، در اصل موضوع در خواست رای گیری مخفی با ورقه انجام خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *