صرف سهل انگاری افراد در حفظ حجاب، یا عدم توجه کافی به برخی از مسائل مربوط به برخورد با نامحرم را نمی‎توان از موارد اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق تلقی کرد.

شماره دادنامه قطعی :
۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۳۴
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۳/۱۱/۱۱

 

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۴۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶
با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت، نظر به اینکه در گفتار منابع تحقیق، تناقض و تعارض موجود بود و با عنایت به اینکه حسب ماده ۱۵ قانون گزینش، رد صلاحیت باید بر اساس قرائن و امارات موجب اطمینان یا بر اساس اقرار یا بینه به‌شرط عدم تعارض یا شیاع مفید اطمینان به عمل آید که در ما‌نحن‌فیه این امر رعایت نگردیده و استناد به بند ۴ ماده ۲ قانون گزینش، وجاهت قانونی ندارد، زیرا اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق نیز تعریف خاص خود را دارد و صرف سهل‌انگاری افراد در حفظ حجاب و یا برخورد سهوی و عدم توجه کافی به برخی از مسائل مربوط به برخورد با نامحرم را نمی‌توان از موارد اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق محسوب نمود، لذا با توجه به‌مراتب فوق، شکایت شاکی را وارد تشخیص و مستنداً به مواد ۳، ۱۰ و ۱۱ قانون دیوان عدالت اداری، حکم به ورود شکایت و نقض رأی معترض‌عنه صادر و اعلام تا هیئت مربوطه با انجام تحقیقات کامل‌تر و رعایت موازین شرعی و قانونی، مبادرت به صدور رأی شایسته نمایند. این رأی به استناد ماده ۶۵ از قانون فوق، ظرف ۲۰ روز پس از تاریخ ابلاغ، قابل تجدید‌نظرخواهی در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌ باشد.
دادرس شعبه ۲۱ دیوان عدالت اداری
بهرامی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

نظر به اینکه دادنامه شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی صادرشده و تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثری که رأی را مخدوش سازد، یا دلالت بر تضییع حق داشته باشد، [ارائه نداده است]، بنابراین موجبی جهت نقض رأی وجود ندارد، لذا به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان، با رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شماره ۴۴۰ تأیید و ابرام می‌ گردد. این رأی وفق ماده ۳ قانون مذکور قطعی است.
رئیس شعبه ششم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری ـ مستشار شعبه
مهدوی ـ دلاوری

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *