سمینارهای آموزشی حکمیت و داوری

ایا می دانید در سال حدود پانزده میلیون پرونده جدید در محاکم دادگستری تشکیل می شود ?
اگر تعداد پرونده های سالهای قبل را به این تعداد ، اضافه نماید ، چه تعداد پرونده جاری در محاکم دادگستری ، وجود دارد .
ایا می دانید در برخی از محاکم دادگستری ، قضات محترم مجبورند در هر ده الی پانزده دقیقه به یک پرونده رسیدگی نمایند ?
آیا می دانید این تعداد پرونده ها در محاکم دادگستری چقدر بر دوش حاکمیت هزینه دارد ?
بهترین راه حل برای کاهش تعداد پرونده ها در محاکم دادگستری ، و کاهش هزینه های رسیدگی ، کاهش زمان رسیدگی و بسیاری مزایای دیگر ، ایجاد فرهنگ حکمیت و داوری می باشد ، پس من بعد در هر نوع قرارداد و توافق حقوقی ، و جنبه خصوصی در دعاوی کیفری را از طریق حکمیت و داوری حل و فصل نماییم.
در ضمن رای داور ، مثل رای قاضى ، از طریق اجرای احکام دادگستری اجرا می شود .
به همین دلیل در برنامه پنجساله پنجم و همچنین در بند الف ماده ۱۱۶ برنامه ششم روزنامه رسمی به شماره ۲۰۹۹۵ مورخ ۲۱/۱/۹۶ در خصوص داوری تاکید شده است .
بند الف ماده ۱۱۶ : در راستای کاهش مراجعه مردم به مراجع قضائی و تسریع در حل و فصل اختلافات ، قوه قضائیه مکلف است با همکاری دولت به منظور افزایش حل و فصل اختلافات از طریق داوری، ایجاد و توسعه نهادهای داوری و اعتمادسازی و ایجاد اقبال عمومی و حمایت از آنها، تا پایان سال اول اجرای قانون برنامه تمهیدات لازم را پیش بینی نماید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *