درصورتی‌ که شخص حقوقی به‌ عنوان داور تعیین شود، رسیدگی و صدور رأی توسط کارشناسان و کمیسیون‌ های زیر مجموعه آن سازمان، صدور رأی توسط اشخاص غیر مذکور در قرارداد داوری محسوب نمی‌ گردد.

شماره دادنامه: ۹۳۰۹۹۷۰۲۲۱۵۰۰۴۱۷
مرجع صدور: شعبه ۱۵ دادگاه تجدید نظر استان تهران
تاریخ: ۱۳۹۳/۰۴/۱۸

 

رای بدوی

در خصوص دعوای ش. با وکالت آقای م.ح. و آقای ر.د. به‌طرفیت شرکت پ. با وکالت آقای ع.ع. ابطال رأی داوری مورخه ۲/۳/۹۲ و اصلاحیه آن ۱۰/۴/۹۲ با امعان نظر در مجموع محتویات پرونده و مستندات ابرازی از سوی خواهان ازجمله کپی مصدق شده رأی داوری که به‌موجب آن‌ها مدعی شده موضوع حل اختلاف برابر ماده ۸ به اتحادیه چاپخانه‌داران ارجاع شده و برابر صورت‌جلسه مورخه ۱۵/۱۲/۹۱ داوران تعیین و قرار داوری صادرشده و افراد دیگری مبادرت به صدور رأی نموده که صلاحیت داوری نداشته‌اند خواستار بطلان رأی داوری شده وکیل خوانده با ارائه صورت‌جلسه قرار داوری مورخه ۱۵/۱۲/۹۱ با ردّ ادعای خواهان به لحاظ اینکه با هیچ‌یک از موارد مندرج در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی منطبق نمی‌باشد خواستار ردّ دعوای خواهان شده دادگاه بنا به جهات مرقوم در فوق به لحاظ اینکه در قرار داوری مورخه ۱۵/۱۲/۹۱ که به امضاء طرفین و اعضاء هیئت‌مدیره اتحادیه چاپخانه‌داران رسیده و تعیین مهلت برای ارائه مدارک و نظرات برای صدور رأی اتحاذ تصمیم شده به جهت اینکه صادرکنندگان رأی داوری غیر از افراد مندرج در قرار داوری می‌باشند با این وصف مجاز به صدور رأی نبوده لذا مستنداً به بند ۶ ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی مدنی دعوای مطروحه را وارد تشخیص داده و حکم به بطلان رأی داوری صادر و اعلام می‌نماید رأی صادره حضوری و ظرف ۲۰ روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان می‌باشد.

رییس شعبه ۳۷ دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ افراشی

رای دادگاه تجدید نظر

تجدیدنظرخواهی شرکت صنعتی چ. با وکالت آقای ع.الف. به‌طرفیت ش. نسبت به دادنامه شماره ۵۴۸-۶/۷/۹۲ شعبه ۳۷ دادگاه عمومی تهران می‌باشد. به‌موجب دادنامه مذکور دعوی تجدیدنظر خوانده به خواسته ابطال رأی داوری مورخ ۲/۳/۹۲ و اصلاحیه آن به تاریخ ۱۰/۴/۹۲ موضوع صورت‌جلسه قرار داوری ۱۵/۱۲/۹۱ به علت صدور رأی داوری توسط اشخاص غیر از افراد مذکور در قرار داوری مورد اجابت قرارگرفته است. به نظر این دادگاه اعتراض وارد و رأی مستحق نقض می‌باشد زیرا در ماده ۸ قرارداد تصریح‌شده حل اختلاف از طریق حکمیت اتحادیه محترم چاپخانه‌داران صورت خواهد گرفت و در راستای این توافق موضوع به دلالت گواهی اتحادیه صنف چاپخانه‌داران به شماره ۲۵۰-۱۷/۲/۹۲ در مرجع حل اختلاف و توسط کارشناسان نهاد مذکور رسیدگی شده است. بدیهی است کمیسیون‌ها و کارشناسان اتحادیه زیر نظر و زیر مجموعه همان اتحادیه می‌باشند و طبیعی است که شخصیت حقوقی اتحادیه متشکل از اشخاص حقیقی در آن مجموعه می‌باشد که این موضوع مورد توجه دادگاه قرار نگرفته است علی‌‌ایحال رأی مغایر با قانون صادرشده به استناد مواد ۳۵۸ و ۱۹۷ قانون آیین دادرسی مدنی نقض و آنگاه حکم به بطلان دعوی خواهان بدوی (تجدیدنظر خوانده) صادر و اعلام می‌گردد. این رأی قطعی است.

رییس شعبه ۱۵ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه عشقعلی ـ اسماعیلی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *