داد و فریاد و پرخاشگری با به کار بردن جملاتی از روی عصبانیت نمی‌تواند مصداق تهدید باشد و تهدید محسوب نمی شود.

تاریخ رای نهایی:
۱۳۹۲/۰۲/۰۸
شماره رای نهایی: ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۴۰۰۱۰۷

رای بدوی

در خصوص اتهام س.خ. فرزند م.، دایر بر تهدید به شرح کیفرخواست صادره از دادسرای عمومی و انقلاب تهران با بررسی جامع اوراق و محتویات پرونده، شکایت بی‌شائبه شاکی، گزارش ضابطین و صورت‌جلسه بازبینی شده فیلم به کار گرفته شده در محل، اظهارات گواه و دفاعیات غیرموجه متهم و سایر قرائن و امارات موجود در پرونده با احراز بزهکاری متهم و با استناد به ماده ۶۶۹ قانون مجازات اسلامی به تحمل ۴ ماه حبس محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری [و] ظرف مهلت بیست روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در محاکم تجدیدنظر استان تهران است.
رئیس شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران

رای دادگاه تجدید نظر

در خصوص تجدیدنظرخواهی خانم س.خ. نسبت به دادنامه شماره ۹۱۰۰۱۵۲۹ مورخ ۵/۱۲/۹۱ صادره از سوی شعبه ۱۰۳۳ دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن تجدیدنظرخواه به اتهام تهدید به تحمل چهار ماه حبس تعزیری محکوم شده است که پس از ابلاغ مورد تجدیدنظرخواهی واقع و از آنجا که تجدیدنظرخواه اتهام انتسابی را انکار و تکذیب نموده و با توجه به صورت‌جلسه پیاده نمودن محتوای سی دی ارائه شده از سوی شاکیه که در صفحه ۱۵ پرونده موجود است و اینکه طبق این صورت‌جلسه متهم صرفاً داد و فریاد کرده و جملاتی را به کار برده که از روی عصبانیت بوده و برداشت تهدید از آن نمی‌شود و در اظهارات شاهد معرفی شده که در کلانتری و نزد مأمورین از وی تحقیق شده به نام خانم ق. صرفاً به پرخاش و سر و صدا اشاره دارد و مطالبی را که شاهد مذکور بیان کرده با آنچه که شاکی بیان می‌کند تفاوت دارد و شاهد مذکور در پایان اظهاراتش مدعی شده که در کلانتری متهم اقدام به تهدید نموده است ولی تاریخ آن را ۱۸/۸/۹۱ بیان کرده و شاکی در شکوائیه خود تاریخ مورد ادعا را ۱۵/۸/۹۱ اعلام کرده و هر چند که در مورد اتهامات مزاحمت و توهین قرار منع پیگرد صادر شده است ولی اقدامات صورت گرفته توسط متهم بیشتر به اخلال در نظم با جنجال و هیاهو و مزاحمت برای کسب و کار شاکیه مطابقت دارد که آن هم منجر به منع پیگرد شده و اعتراضی هم از سوی شاکیه نشده است و به جز اظهارات یک نفر شاهد و سی دی ابرازی دلیل دیگری ارائه نشده است و متهم نیز در تمامی مراحل دادرسی اتهام را انکار کرده. علی‌هذا با توجه به مراتب فوق و عدم کفایت دلایل ابرازی و عدم اقناع وجدان قضایی بر تحقق بزه معنونه و با در نظر گرفتن اصاله البرائه و اصل ۳۷ قانون اساسی و بند ب ماده ۲۵۷ و بند الف ماده ۱۷۷ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری ضمن وارد دانستن تجدیدنظرخواهی و با اعلام نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت تجدیدنظرخواه از اتهام تهدید را صادر و اعلام می‌دارد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه ۴ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه/پژوهشگاه قوه قضائیه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *