آیا رأی صادره از دادگاه بدوی باید به وکیلی که تمبر مالیاتی مرحله بدوی را ابطال ننموده است ابلاغ شود؟

۱۳۹۸/۰۶/۰۶
۷/۹۸/۶۶۶
شماره پرونده: ۶۶۶-۹۸-۹۸ ح

استعلام:
در موردی که در دادگاه بدوی طرح دعوا یا دفاع به وسیله وکیل دادگستری جریان یافته و وکیل یادشده حق وکالت در مرحله تجدید نظر را هم دارد، لیکن فقط تمبر مالیاتی مرحله بدوی را ابطال کرده است، آیا رأی صادره از دادگاه بدوی باید به وکیلی که تمبر مالیاتی مرحله بدوی را ابطال ننموده است ابلاغ شود؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره ۹۸۰۰۲۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۲ به شماره ثبت وارده ۶۶۶ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۹، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: با عنایت به ماده ۴۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی ۱۳۷۹ در مواردی که وکیل اجازه وکالت در مراحل بالاتر را ندارد یا به ترتیبی که در ماده ۴۷ این قانون آمده است، امکان تجدیدنظر و فرجام خواهی از جانب وکیل وجود نداشته باشد، دادنامه به اصیل ابلاغ میشود؛ اما ابلاغ دادنامه بدوی به وکیلی که در وکالتنامه حق تجدیدنظرخواهی دارد کافی است؛ هر چند وکیل تمبر وکالتنامه مرحله تجدیدنظرخواهی را ابطال نکرده باشد؛ زیرا وکیل در زمان تجدیدنظرخواهی باید تمبر وکالتنامه این مرحله را ابطال نماید. از مفهوم ماده ۴۶ قانون مذکور نیز این نظر استفاده میشود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *