اثر طلاق زوجه بیمه شده متوفی از همسر دوم بر دریافت مستمری

شماره دادنامه قطعی :
۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۰۵۸
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۰۱/۱۸

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

هر چند که قطع مستمری بازماندگان موضوع شکایت شاکیه خانم گ.م.ک. به لحاظ ازدواج دائم و به استناد ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی، قانونی بوده است، ولی با عنایت به تصویب قانون حمایت از خانواده در اسفند سال ۹۱ و به استناد ماده ۴۸ قانون مزبور و تبصره ذیل آن، شاکیه استحقاق دریافت مستمری را دارا بوده، لذا حکم به ورود شکایت و برقراری مستمری بازماندگان از تاریخ تقدیم دادخواست (تاریخ تقاضا)… صادر و اعلام می گردد. رای صادره ظرف مهلت ۲۰ روز پس از ابلاغ، قابل اعتراض در شعب محترم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‌باشد.
رییس شعبه ۱۶ دیوان عدالت اداری – عبدالمنافی

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

با مداقه در اوراق و محتوای پرونده، نظر به این که دادنامه صادره از شعبه بدوی دیوان با رعایت تشریفات قانونی اصدار یافته و دلیل قانونی بر نقض آن وجود نداشته و از ناحیه تجدیدنظرخواه هم ایرادی بر مخدوش بودن رای معترض عنه ابراز نشده است، لذا شعبه نهم تجدیدنظر دیوان با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان به استناد ماده ۷۱ قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲، ضمن رد تجدیدنظرخواهی، دادنامه شعبه بدوی را تایید و ابرام می کند. رای صادره قطعی است.
رییس و مستشار شعبه نهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری
تقوی – خضرایی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *