آیا مجوز قانونی جهت تغییر کفیل یا وثیقه گذار پس از ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی متهم یا محکوم علیه در مهلت سه روزه وفق ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری وجود دارد ؟

۱۴۰۰/۱۲/۰۳
۷/۱۴۰۰/۱۶۰۵
شماره پرونده: ۱۶۰۵-۱۴۰۰۱۶۸ ک

استعلام:
آیا مجوز قانونی جهت تغییر کفیل یا وثیقه گذار پس از ابلاغ به کفیل یا وثیقه گذار جهت معرفی متهم یا محکوم علیه در مهلت سه روزه وفق ماده ۲۳۰ آیین دادرسی کیفری وجود دارد ؟

در این صورت آیا مرجع قضایی الزامی به پذیرش چنین درخواستی که غالباً جهت فرصت خریدن فرصت برای جلوگیری از دستور ضبط می باشد، دارد ؟

پاسخ:
مطابق ماده ۲۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کفیل یا وثیقهگذار در هر مرحله از تحقیقات و دادرسی با معرفی و تحویل متهم میتواند حسب مورد رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه خود را از مرجعی که پرونده در آنجا مطرح است درخواست کند. این مرجع مکلف است بلافاصله مراتب رفع مسؤولیت یا آزادی وثیقه را فراهم کند. همچنین با عنایت به ماده ۵۰۸ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ کفیل یا وثیقهگذار میتواند درخواست تغییر کفیل یا وثیقهگذار و یا جایگزینی وثیقه را از مقام قضایی درخواست کند و با لحاظ ماده ۲۲۹ همان قانون، چنانچه حضور متهم در موقع درخواست (تحقیقات، دادرسی یا اجرای حکم) ضرورت نداشته باشد و مقام قضایی ملائت کفیل جدید را احراز کند یا وثیقه جایگزین معادل وثیقه قبلی باشد، با توجه به مواد ۲۲۱ و ۲۲۳ و ۲۲۴ قانون یاد شده اقدامات لازم معمول و نسبت به صدور قرار قبولی کفالت یا وثیقه اقدام و از قرار قبولی کفالت و وثیقه سابق الصدور رفع اثر مینماید و در این صورت ضرورتی به حضور متهم نیست.

روح اله رئیسی
معاون اداره کل حقوقی قوه قضاییه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *