آیا سرقفلی قابل توقیف است؟

تاریخ برگزاری ۱۳۸۰/۱۲/۰۳

برگزار شده توسط استان کرمان/ شهر سیرجان
نظر هیئت عالی

اگرچه در قانون موجر و مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ از سرقفلی بحثی به میان نیامده و فقط از حق کسب و پیشه اسم برده شده، در قانون اصلاحی سال ۱۳۷۶ به موضوع سرقفلی اشاره شده است. برای روشن شدن قضیه اضافه می‌کند اصولاً حق کسب و پپشه مربوط به فعالیت و حسن شهرت و مهارت مستأجر است که در طی سالیان متمادی، موجب جلب مشتری بیشتری می‌شود و در واقع واحد تجاری رونق خوبی پیدا می‌کند لیکن سرقفلی وجهی است که مالک، ضمن اجاره واحد تجاری خود از مستأجر دریافت می¬کند. در خصوص سؤال مطروحه، باید گفته شود اصولاً توقیف سرقفلی به علت این‌که به حقوق مالک و قرارداد اجاره منعقده لطمه می‌زند، جایز نیست ولی حق کسب و پیشه که به وسیله خود مستأجر ایجاد شده در صورتی‌که مستأجر حق انتقال واحد تجاری را نیز داشته باشد، می‌تواند محل کسب را به دیگری واگذار کند. اکنون که مدیون شدن بر حسب معرفی و درخواست و این توقیف بلااشکال بوده و از طریق مزایده برای تأمین طلب داین به فروش می‌رسد؛ لیکن اگر مستأجر حق انتقال به غیر نداشته باشد و بدون اجازه مالک اقدام به واگذاری واحد تجاری نماید فقط مستحق نصف حق کسب و پیشه می‌باشد، در این‌صورت توقیف چنین حقی، بدون اجازه مالک جای تأمل است. در خاتمه اضافه می‌شود، حق کسب و پیشه دارای ارزش مالی است و با رعایت حقوق مالک به نحوی که در بالا گفته شد، ممکن است مورد توقیف قرار بگیرد.

نظر اتفاقی

بله، چون سرقفلی مالی است که مستأجر در زمان انعقاد عقد اجاره به مالـک می‌دهـد؛ این پرداخت ممکن است قبل از امضای قرارداد یا حتی پس از آن انجام شود، اهم مطلب آن است که آنچه عرفاً مصطلح است که سرقفلی قابل توقیف است یا خیر در واقع همان کسب، پیشه و یا تجارت مستأجر است که در طول مدت قرارداد برای او حاصل می‌شود، به همین علت سرقفلی قابل توقیف است زیرا چنین حقی دارای ارزش مالی است و چون مستأجر در صورتی‌که با تقاضای توقیف مواجه شود، هرگز به میل خود حاضر به واگذاری حق کسب و پیشه و یا تجارت به ثالث و تأمین طلب بستانکار نخواهد بود باید قانوناً به طلبکار اجازه داد که بتواند این حق را توقیف و سپس از طریق اجرا به مزایده گذارد، در این خصوص توقیف‌کننده می‌تواند بعداً، مزایده سرقفلی را درخواست کند. تنها مشکلی که در این خصوص بروز می‌نماید آن است که اگر سرقفلی از طریق اجرای احکام اداره اجرای ثبت یا اداره وصول و اجرای دارایی و … به فروش برسد، ممکن است به حقوق مالک تعرض شود زیرا او می‌تواند ضمن موافقت برای واگذاری سرقفلی از مستأجر به ثالث، وجهی را دریافت کند یا به طریق قانونی یا توافقی حقوق مستأجر را بدهد و مورد اجاره را تخلیه کند. راجع به این مطلب باید گفت که اخذ وجهی که عرفاً حق مالک گفته می‌شود دارای مستند قانونی نیست و اگر مالک با انتقال حقوق استیجاری به دیگری موافقت نکند، وفق مقررات روابط موجر با مستأجر مصوب سال ۱۳۵۶ مستأجر می‌تواند با اقامه دعوا و اخذ حکم تجویز انتقال، منافع حقوق استیجاری خود رابه ثالث واگذار کند. از طرف دیگر چنین توقیفی تحت الزام قانونی و خارج از اراده مستأجر و در جهت تأمین حقوق بستانکار صورت می‌گیرد و در این‌صورت هم موجر حق دارد حق کسب و پیشه یا تجارت توقیف شده را که مورد ارزیابی واقع شده در مزایده خریداری نموده و ترتیب قانونی مقرر در قانون روابط موجر و مستأجر سال ۱۳۵۶ را از این طریق اعمال کند. تنها تفاوت آن است که در این فرض، باید بیشترین قیمت را در مزایده بپردازد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *