آیا حضور قاضی مشاور زن در کلیه جلسات رسیدگی که در دادگاه خانواده تشکیل می‌شود، حسب مواد ۲ و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در دعاوی مانند اعسار، اعتراض ثالث و … که در ماده ۴ این قانون به آن ها اشاره نشده است، الزامی است؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۳/۱۲
شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۲۲۵

 

استعلام:

آیا حضور قاضی مشاور زن در کلیه جلسات رسیدگی که در دادگاه خانواده تشکیل می‌ شود، حسب مواد ۲ و ماده ۴ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ در دعاوی مانند اعسار، اعتراض ثالث و … که در ماده ۴ این قانون به آن ها اشاره نشده است، الزامی است؟

پاسخ :

اولاً : هرچند صدر ماده ۲ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱، رسمیت جلسات دادگاه خانواده را مقید به حضور قاضی مشاورکرده است؛ اما با توجه به ذیل این ماده که اظهارنظر قاضی مشاور را صرفاً در خصوص دعاوی مفید آثار قلمداد کرده است، لذا الزام به حضور قاضی مشاور مربوط به دعاوی است و در خصوص امور دیگری که در صلاحیت دادگاه خانواده است و جنبه غیرترافعی دارد، از جمله تغییر جنسیت، اخذ نظر قاضی مشاور الزامی نیست.

ثانیاً : با عنایت به این که دعاوی فرض استعلام (اعسار و اعتراض ثالث) جنبه ترافعی دارد؛ لذا کسب نظر قاضی مشاور الزامی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *