آدرس و تلفن کلانتری های تهران

آدرس کلانتری ۱۰۱ تجریش

آدرس : خیابان شهید باهنر – پایین تر از سه راه یاسر – کوچه همایونفر

تلفن : :   ۲۲۷۱۱۰۱۳ -۲۲۷۱۲۰۲۸


آدرس کلانتری ۱۰۲ پاسداران

آدرس : خیابان پاسداران – نبش نیستان دهم

تلفن : :   ۲۲۵۴۷۴۲۶ – ۲۲۵۴۷۵۴۵


آدرس کلانتری ۱۰۳ گاندی

آدرس : میدان ونک – خیابان گاندی

تلفن :   ۸۸۷۷۶۳۰۴ – ۸۸۷۷۶۸۶۸ – ۸۸۷۷۶۸۶۹- ۸۸۸۷۹۸۸۸


آدرس کلانتری ۱۰۴ عباس آباد

آدرس : خیابان خرمشهر –  میدان نیلوفر

تلفن :   ۸۸۷۶۴۰۴۵ – ۸۸۷۶۴۰۴۶ – ۸۸۷۶۵۰۲۲


آدرس کلانتری ۱۰۵ سنایی

آدرس : خیابان میرزاى شیرازی –  خیابان کامکار

تلفن :   ۸۸۸۲۲۵۸۰ – ۸۸۸۲۲۱۲۲


آدرس کلانتری ۱۰۶ نامجو

آدرس : میدان گرگان – خیابان شهید نامجو

تلفن :   ۷۷۵۵۸۸۹۹ – ۷۷۵۴۱۲۶۶ – ۷۷۵۶۳۷۸۱ – ۷۳۹۴۸۱۷۰ – ۷۳۹۴۸۱۵۴


آدرس کلانتری ۱۰۷ فلسطین

آدرس : خیابان طالقانی – بعد از تقاطع ولی عصر (عج) – روبروی بنیاد شهید

تلفن :   ۶۶۴۶۸۴۷۷ – ۶۶۴۰۷۱۵۲– ۶۶۴۶۶۲۴۰ – ۷۳۹۴۸۳۰


آدرس کلانتری ۱۰۸ نواب

آدرس : خیابان آزادی – چهارراه نواب – روبروى راهنمایى و رانندگی

تلفن :   ۶۶۹۲۳۴۳۴ – ۶۳۹۵۷۳۰۴


آدرس کلانتری ۱۰۹ بهارستان

آدرس : خیابان جمهوری – میدان بهارستان

تلفن :   ۳۳۹۰۰۰۰۰ – ۳۳۱۱۱۱۱۶ – ۷۳۹۴۸۱۰۴ – ۷۳۹۴۸۱۰۶


آدرس کلانتری ۱۱۰ شهدا

آدرس : خیابان پیروزی – ایستگاه چهار صد دستگاه

تلفن :   ۳۳۹۱۳۷۹۴ – ۳۳۹۱۴۴۴۳ – ۳۳۳۱۳۰۴۰


آدرس کلانتری ۱۱۱ هفت چنار

آدرس : خیابان کمیل – خیابان ابتکاری

تلفن :    ۵۵۷۱۹۸۳۰ – ۵۵۷۱۵۴۵۱ –  ۵۵۷۱۷۰۳۰


آدرس کلانتری ۱۱۲ ابوسعید

آدرس : میدان منیریه – خیابان ابوسعید

تلفن :   ۶۶۴۶۳۴۲۴ – ۶۶۴۶۸۷۷۷ – ۶۶۴۶۸۷۷۸


آدرس کلانتری ۱۱۳ بازار

آدرس : چهارراه گلوبندک – خیابان ۱۵ خرداد – میدان ارگ

تلفن :        ۳۳۹۰۵۵۹۳ – ۳۳۹۰۵۵۹۱ – ۲۱۸۶۴۷۱۴


آدرس کلانتری ۱۱۴ غیاثی

آدرس : میدان خراسان – میدان غیاثی

تلفن :   ۳۳۷۰۵۹۵۹ – ۳۳۷۰۸۸۸۸ –  ۳۳۷۰۵۱۵۲


آدرس کلانتری ۱۱۵ رازی

آدرس : میدان قزوین – خیابان قزوین – جنب شهردارى منطقه ۱۱

تلفن :    ۵۵۴۱۰۴۴۴ – ۶۳۹۸۴۴۷۰


آدرس کلانتری ۱۱۶ مولوی

آدرس : چهارراه مولوی – بطرف میدان محمدیه – خیابان شهید اردستان

تلفن :   ۵۵۶۰۳۳۳۴ – ۵۵۶۳۱۸۱۸


آدرس کلانتری ۱۱۷ جوادیه

آدرس : میدان بهمن – اواسط ۲۰مترى جوادیه

تلفن :       ۵۵۶۴۰۱۵۵ – ۵۵۶۴۳۰۱۵ – ۵۵۶۴۱۲۲۸ – ۶۳۹۸۱۵۵۷


آدرس کلانتری ۱۱۸ ستارخان

آدرس : خیابان ستارخان – نبش حبیب الهی – خیابان هشتم دریان نو

تلفن :   ۶۶۵۰۹۷۹۸ – ۶۶۵۰۱۹۱۶ – ۶۳۹۵۷۲۰۴


آدرس کلانتری ۱۱۹ مهرآباد جنوبی

آدرس : سرآسیاب مهرآباد – خیابان شمشیری – روبروى دانشگاه هوایی

تلفن :   ۶۶۶۹۹۹۹۸ – ۶۶۶۹۵۵۳۴ – ۶۶۶۹۵۵۳۵ – ۶۶۶۹۵۵۳۳


آدرس کلانتری ۱۲۰ سیدخندان

آدرس : اتوبان رسالت – زیر پل سیدخندان – خیابان ابوذر غفاری

تلفن :   ۲۲۸۶۱۰۴۴


آدرس کلانتری ۱۲۱ سلیمانیه

آدرس : خیابات پیروزی – خیابان سلیمانیه

تلفن :   ۳۳۱۷۵۶۵۲ – ۳۳۱۷۹۵۵۵ -۳۳۱۷۹۳۳۳


آدرس کلانتری ۱۲۲ دربند

آدرس : تجریش – خیابان دربند – بالاتر ازمیدان دربند

تلفن :    ۲۲۷۱۱۰۰۴ –  ۲۲۷۱۲۰۰۴


کلانتری۱۲۳ نیاوران

آدرس : خیابان شهید باهنر- بعد ازایستگاه خوزستان

تلفن :   ۲۲۲۹۳۱۳۷ – ۲۲۲۹۰۰۵۵۰ – ۲۲۲۹۱۴۱۳


آدرس کلانتری ۱۲۴ قلهک

آدرس : قلهک – خیابان دولت

تلفن :   ۲۲۶۴۸۱۸۳


آدرس کلانتری ۱۲۵ یوسف آباد

آدرس : یوسف آباد – میدان سیدجمال الدین اسدآبادی

تلفن :   ۸۸۷۹۳۲۲۷ – ۸۸۰۶۰۹۱۵


آدرس کلانتری ۱۲۶ تهرانپارس

آدرس : خیابان فرجام – چهارراه رشید – خیابان رشید

تلفن :  ۷۷۸۶۳۳۳۳ – ۷۷۸۶۴۲۲۲ – ۷۷۸۰۰۶۶۰


آدرس کلانتری ۱۲۷ نارمک

آدرس : اتوبان رسالت – اول خیابان کرمان – جنب پمپ بنزین

تلفن :    ۷۷۸۹۷۱۷۱ – ۷۷۸۰۹۳۵۶ -۷۸۹۸۰۷۰ – ۲۱۸۶۵۰۰۳


آدرس کلانتری ۱۲۸ تهران نو

آدرس : خیابان پنجم نیروى هوایی – بالاتر از فلکه دوم

تلفن :   ۷۷۲۸۹۹۷ – ۷۷۲۴۰۰۰ – ۲۱۸۶۷۷۵۴ – ۲۱۸۶۷۷۵۶


آدرس کلانتری ۱۲۹ جامی

آدرس : خیابان ولیعصر – ابتداى خیابان جامی

تلفن :   ۶۶۴۰۳۹۸۱ – ۶۶۴۶۷۰۶۷ – ۶۳۹۸۱۵۳۶ – ۶۳۹۵۷۲۵۴


آدرس کلانتری ۱۳۰ نازى آباد

آدرس : میدان بازار دوم

تلفن :   ۵۵۰۶۰۹۶۶


آدرس کلانتری ۱۳۱ شهرری

آدرس : شهرری – خیابان فدائیان اسلام –  نرسیده به میدان شهرری

تلفن :   ۵۵۹۰۵۵۵۵ -۵۵۶۵۹۱۴۱- ۵۵۹۰۳۰۲۸


آدرس کلانتری ۱۳۲ نبرد

آدرس : اتوبان شهید محلاتی – نبرد جنوبی – بالاتر از آتش‌نشانی

تلفن :   ۳۳۷۰۰۴۵۰ –  ۳۳۷۰۹۵۹۹ – ۳۳۷۰۲۳۲۴


آدرس کلانتری ۱۳۳ شهرزیبا

آدرس : خیابان آیت ا… کاشانی – مقابل مسجد نظام مافى ‌ـ انتهاى کوى کیهان

تلفن :  ۴۱۱۰۰۰۰ – ۴۱۱۳۹۴۸ – ۴۴۱۰۰۰۰۰


آدرس کلانتری ۱۳۴ شهرک قدس

آدرس : شهرک قدس – فاز۱- خیابان ایران زمین – خیابان مهستان (فلامک)

تلفن :   ۸۰۸۳۱۳۱ –  ۴۱۱۳۹۴۸ – ۸۰۸۸۵۴۱ – ۸۸۳۶۸۵۵۵ – ۲۱۸۶۸۸۷۴


آدرس کلانتری ۱۳۵ آزادی

آدرس : میدان آزادی ابتداى جاده مخصوص کرج – مقابل پل فرودگاه

تلفن :   ۴۴۶۵۵۳۸۰ – ۴۴۶۵۵۸۵۹ – ۴۴۶۶۷۷۸۸


آدرس کلانتری ۱۳۶ فرجام

آدرس : خیابان شهید آیت – خیابان فرجام – چهارراه ولیعصر- داخل ولیعصر

تلفن :   ۷۷۴۵۱۰۴۱ – ۷۷۴۵۱۰۹۳ 


آدرس کلانتری ۱۳۷ نصر (شهرآرا)

آدرس : شهرآرا – خیابان سى وهفتم

آدرس : تلفن :   ۸۸۲۵۶۰۲۰ – ۸۸۲۶۸۳۴۲ – ۸۸۲۷۳۰۴۰


آدرس کلانتری ۱۳۸ جنت آباد

آدرس : جنت آباد – شاهین شهر شمالی –  خیابان بهار

تلفن :  ۴۴۴۰۷۷۷۶ – ۴۴۴۱۶۰۹۰ – ۴۴۴۱۶۰۹۰


آدرس کلانتری ۱۳۹ مرزداران

آدرس : شهرک ژاندارمری بلوار مرزداران ـ بلوار ایثار

تلفن :  ۴۴۲۱۷۴۹۴ –  ۴۴۲۳۵۰۰۰


کلانتری ۱۴۰ باغ فیض

آدرس : خیابان اشرفى اصفهانی – خیابان ناطق نوری

تلفن :    ۴۴۴۰۲۳۲۷ – ۴۴۴۰۹۷۷۷


کلانتری۱۴۱ شهرک راه‌آهن

آدرس : شهرک راه آهن – خیابان امیر کبیر-  ۳۵مترى گلها – یاس۷

تلفن :   ۴۴۷۰۲۳۲۷ -۴۴۷۱۲۳۲۷ – ۴۴۷۰۲۳۲۶


آدرس کلانتری ۱۴۲ کن

آدرس : جاده سولقان – نرسیده به رودخانه

تلفن :  ۴۴۳۰۰۰۵۲ – ۴۴۳۰۴۰۰۴ – ۴۴۳۰۰۵۲۰ – ۴۴۳۱۵۵۹۹


کلانتری ۱۴۳ امامزاده داود

آدرس : امامزاده داود

تلفن :  ۴۴۳۹۷۱۳۰ 


آدرس کلانتری ۱۴۴ جوادیه (تهرانپارس)

آدرس : جاده آبعلی – سه راهى آزمایش

تلفن :   ۷۷۳۴۸۱۶۴ – ۷۷۳۳۲۰۰۲ – ۷۷۹۶۴۱۱۱


آدرس کلانتری ۱۴۵ ونک

آدرس : خیابان ونک – نرسیده به میدان شیخ بهایی

تلفن :    ۸۸۰۳۵۰۰۰ – ۸۸۰۳۳۳۱۶


آدرس کلانتری ۱۴۷ گلبرگ

آدرس : خیابان گلبرگ شرقی – تقاطع اتوبان شهید باقریپ

تلفن :  ۷۷۴۹۲۳۷۱ – ۷۷۴۹۱۲۹۸


آدرس کلانتری ۱۴۸ انقلاب اسلامی

آدرس : خیابان انقلاب – مقابل وصال شیراز

تلفن :   ۶۶۴۶۸۴۵۵ –  ۶۶۴۶۵۹۳۳ – ۶۶۴۸۳۰۰۴ – ۷۳۹۴۸۴۱۳ – ۷۳۹۴۸۴۱۴


آدرس کلانتری ۱۴۹ امامزاده حسن

آدرس : خیابان نظام الملک

تلفن :   ۵۷۰۴۴۹۹ – ۵۷۷۴۶۶۵


آدرس کلانتری ۱۵۰ تهرانسر

آدرس : روبروى بلوارگلها

تلفن :   ۴۴۵۰۹۷۰۰ – ۴۴۵۶۲۰۰۰ – ۴۴۵۰۹۶۰۰


آدرس کلانتری ۱۵۱ یافت آباد

آدرس : میدان الغدیر

تلفن :   ۶۶۸۱۱۶۱۶ – ۶۶۸۰۴۹۵۰


آدرس کلانتری ۱۵۲ خانى آباد نو

آدرس : خیابان میثاق

تلفن :   ۵۵۰۰۰۱۸۰ –  ۵۵۰۰۵۵۳۲۰ – ۵۵۸۶۳۵۳۵


آدرس کلانتری ۱۵۳ شهرک ولیعصر (عج)

آدرس : خیابان یاران
تلفن :         ۶۶۲۳۴۴۴۴ – ۶۶۲۲۰۰۴۷


آدرس کلانتری ۱۵۴ چیتگر

آدرس : جاده مخصوص کرج

تلفن :    ۴۴۱۹۷۰۰۱


آدرس کلانتری ۱۵۵ انقلاب

خیابان انقلاب – خیابان اردیبهشت – بالاتر ازجوان مهر

تلفن :   ۶۶۹۵۱۳۴۸


آدرس کلانتری ۱۵۶ افسریه

آدرس : ۱۵مترى دوم – نبش خیابان هفتم

تلفن :   ۳۳۱۵۶۵۶۶ – ۳۳۱۵۶۶۶۵ – ۳۳۸۰۶۰۶۰


آدرس کلانتری ۱۵۷ هاشم آباد

آدرس :جاده خاوران – بالاتر از میدان آقانور

تلفن :   ۳۳۸۷۶۰۶۰ –  ۳۳۸۶۰۴۴۴


آدرس کلانتری ۱۵۸ کیانشهر

آدرس : شهرک کیانشهر – خیابان کیخسرو

تلفن :         ۳۳۸۸۷۱۷۱ – ۳۳۸۸۴۱۴۲


کلانتری ۱۵۹ بیسیم

آدرس : میدان خراسان

تلفن :   ۳۳۰۳۵۰۵۰


آدرس کلانتری ۱۶۰ خزانه

آدرس :خزانه بخارایى فلکه اول – خیابان مسجد جامع خزانه
تلفن : ۵۵۰۶۰۲۰۵


آدرس کلانتری ۱۶۱ ابوذر

آدرس : مترى فلاح – خیابان قفیلی

تلفن:   ۵۵۷۷۱۸۹۴ – ۵۵۷۰۵۳۵۳


کلانتری ۱۶۲ فشم

آدرس : رودبارقصران – میدان فشم

تلفن :  ۲۶۵۰۲۰۲۴


کلانتری ۱۶۳ ولنجک

آدرس : خیابان مقدس اردبیلی قبل ازتقاطع تابناک

تلفن :    ۲۲۰۴۴۶۲۷ – ۲۲۰۵۰۳۶۱ –  ۲۲۰۴۱۷۹۶


آدرس کلانتری ۱۶۴ ازگل

آدرس :جاده لشگرک – اول ورودى شهرک قائم

تلفن :   ۲۲۴۴۹۳۹۷ – ۲۲۴۴۶۶۴۴


آدرس کلانتری ۱۶۵ لواسان

آدرس : لواسان بزرگ ـ روستاى رستان

تلفن :   ۲۶۵۵۷۴۰۰


آدرس کلانتری ۱۶۶ لشگرک

آدرس : لواسان کوچک – قبل ازپل فلزی

تلفن :   ۲۶۵۶۸۰۵۴


آدرس کلانتری ۱۶۷ دولت آباد

آدرس : شهرری – جاده سوم ـ بالاتر ازچهارراه خط راه آهن ـ نرسیده به فلکه بزرگ

تلفن :  -۳۳۷۴۰۳۲۴ –  ۳۳۳۸۸۸۰۰


آدرس کلانتری ۱۶۸ سیزده آبان

آدرس :خیابان شهید رجایی – خیابان اصلى سیزده آبان

تلفن :   ۵۵۰۰۳۰۲۴ – ۵۵۰۳۸۸۸۸


آدرس کلانتری ۱۶۹ مشیریه

آدرس : جاده خاوران – روبروى ترمینال خاوران – بعد ازپمپ بنزین

تلفن :   ۳۳۸۱۵۹۵۵ – ۳۳۸۱۵۹۵۶ – ۳۳۱۵۳۱۱۰ – ۳۳۸۷۹۵۹۵


آدرس کلانتری ۱۷۰ کهریزک

آدرس : جاده قدیم قم – بعد از بهشت زهرا – روبروى مخابرات کهریزک

تلفن :   ۵۵۲۰۱۵۵۰ – ۵۶۵۲۲۷۴۴


آدرس کلانتری ۱۷۱ صحن امام

آدرس :اتوبان تهران – قم بعد از عوارضی

تلفن :   ۱۵- ۵۵۲۰۳۸۰۱   – ۵۵۲۲۷۴۹۸


کلانتری ۱۷۲ حضرت عبدالعظیم (ع)

آدرس :شهرری

تلفن :   ۵۵۹۱۸۸۸۳


آدرس کلانتری ۱۷۳ امین آباد

آدرس : جاده امین آباد – جنب بیمارستان روانپزشکى رازی

تلفن :    – ۳۳۹۸۰۸۹۸ – ۳۳۴۰۰۸۹۸-۳۳۴۰۱۰۲۰


آدرس کلانتری ۱۷۴ قیام دشت

آدرس :جاده خاوران – شهرک قیام دشت ۴۰متری

تلفن :   ۳۳۵۸۲۰۳۵


آدرس کلانتری ۱۷۵ باقرشهر

آدرس :جاده قدیم قم – نرسیده به سه راهى بهشت زهرا

تلفن :  ۵۵۲۰۲۲۵۰ –  ۵۵۲۰۱۵۶۴ – ۵۵۲۰۱۵۶۵


آدرس کلانتری ۱۷۶ حسن آباد

آدرس : جاده قدیم قم – حسن آباد – بلوار امام خمینی

تلفن :   ۵۶۲۲۴۳۰۰


آدرس کلانتری ۱۷۷ خاورشهر

آدرس : جاده خاوران- ‌خیابان اصلی شهرک خاورشهر

تلفن :   ۳۳۸۵۴۰۴۰


آدرس کلانتری ۱۹۰ شمس آباد

آدرس : اتوبان رسالت – خیابان استاد بناى شمالی – میدان ملت

تلفن :   ۲۲۵۰۶۸۸۹ -۲۲۳۰۲۲۳۳ – ۲۲۳۰۲۲۳۴


آدرس کلانتری ۲۰۵ صحن امام (ره)

آدرس :جاده قم

تلفن :   ۵۵۲۲۷۴۹۵


آدرس کلانتری ۲۰۸ ترمینال جنوب

آدرس : بزرگراه بعثت

تلفن :   ۵۵۱۸۵۴۴۸


آدرس کلانتری ۲۰۹ ترمینال غرب

آدرس :میدان آزادی

تلفن :   ۴۴۶۷۱۶۱۹


آدرس کلانتری ۲۱۰ ترمینال شرق

آدرس : خیابان دماوند

تلفن :   ۷۷۸۶۰۶۳۷


آدرس کلانتری ۲۱۱ قلعه نو خالصه

آدرس : قلعه نو خالصه

تلفن :   ۳۶۶۹۲۱۲۱

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *