آراء دیوان عدالت اداری

اختصاص بخشی از نمره کل پایان نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج، مغایر با قانون است

رای شماره ۶۰۸ مورخ ۱۴۰۱/۳/۳۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیام رای: رأی شماره ۱۴۰۰۰۹۹۷۰۹۰۶۰۱۰۷۹۰ ـ ۷/۶/۱۴۰۰ هیأت تخصصی فرهنگی، آموزشی و پزشکی دیوان عدالت اداری که متضمن عدم ابطال مواد ۲و۳ دستورالعمل اختصاص بخشی از نمره کل پایان‌نامه کارشناسی ارشد و رساله دکتری تخصصی به دستاوردهای پژوهشی مستخرج به …

توضیحات بیشتر »

شهرداری تهران مکلف به ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت

رای شماره ۷۴۱ مورخ ۱۴۰۱/۴/۲۱ هیات عمومی دیوان عدالت اداری پیام رأی: مصوبه شماره ۵۴۸۰؍۲۴۴۶؍۱۶۰ مورخ ۲؍۳؍۱۳۹۷ شورای اسلامی شهر تهران که به جای تجویز تکلیف شهرداری به ثبت نام در سامانه تدارکات الکترونیکی دولت و ثبت تمام مراحل معاملات خود در سامانه مذکور، شهرداری تهران را به انجام الکترونیکی …

توضیحات بیشتر »

صرف سهل انگاری افراد در حفظ حجاب، یا عدم توجه کافی به برخی از مسائل مربوط به برخورد با نامحرم را نمی‎توان از موارد اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق تلقی کرد.

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۳۴ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱ رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۴۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت، نظر به اینکه در گفتار منابع تحقیق، تناقض و تعارض موجود بود و با عنایت به اینکه حسب ماده …

توضیحات بیشتر »

مرجع پرداخت حقوق ایام بارداری

 پرداخت حقوق و فوق العاده های ایام بارداری و بیماری کارکنان دستگاه های اجرایی که مشترک صندوق تأمین اجتماعی میباشند، بر عهده دستگاه اجرایی است. مستندات: بند ۲ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۵۲۷۱ مورخ ۱۳۹۳/۰۴/۱۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۰۸۶۵ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۵/۲۵ …

توضیحات بیشتر »

ابطال بخشنامه معاون حقوقی قوه قضاییه درباره عدم‌پذیرش وکیل در مراجع قضایی درصورت بارگذاری نکردن قرارداد الکترونیک وکالت

رای شماره ۳۵۳ مورخ ۱۴۰۱/۲/۲۰ هیات عمومی دیوان عدالت اداری مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکیان: ۱. آقای… با وکالت آقای… ۲. آقای… ۳. آقای… موضوع شکایت و خواسته: ۱- ابطال بخشنامه شماره ۱۵۰۸۹/۵۰۰/ ۹۰۰۰ – ۱۳۹۹/۸/۱۴ معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه ۲- ابطال بند ۶ بخشنامه …

توضیحات بیشتر »

مسئولیت کارفرما درقبال حق بیمه کارگران

مستندات: ماده ۷۸ قانون مدیریت خدمات کشوری-تبصره ۲ ماده ۱۵ ضوابط اجرایی قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور- مصوبه شماره ۵۲۸۵/ت۳۲۷۹۴ مورخ ۱۳۸۴/۰۲/۰۳ موضوع ضوابط اجرایی قانون بودجه سال۱۳۸۴ کل کشور- شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۵۰۲۱۴۲ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۸/۲۷ رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با امعان نظر به اینکه هیات …

توضیحات بیشتر »

از آن جایی که اخراج کارمند، نوعی مجازات است، حکم مزبور بدون اثبات تخلف و صدور حکم قطعی از سوی مراجع ذی صلاح، فاقد وجاهت قانونی است.

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۶۰۰۱۹۲۵ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۶/۱۸ رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری با عنایت به محتویات پرونده و اظهارات وکلای شاکی به شرح دادخواست و ضمایم پیوست و مفاد لایحه دفاعیه طرف شکایت و ضمن بررسی دلایل و مدارک ابرازی از ناحیه طرفین و با ملاحظه …

توضیحات بیشتر »

کانون های وکلای دادگستری الزامی به بارگذاری اطلاعات در درگاه ملی مجوزها ندارند

دیوان عدالت اداری با اعلام خبر ابطال مصوبه هیات مقررات‌ زدایی در هیات عمومی این دیوان تاکید کرد که کانون‌های وکلا و مرکز وکلای قوه قضائیه الزامی به بارگذاری و تکمیل اطلاعات در درگاه ملی مجوزهای کشور ندارند. درحالی‌ که در روزهای اخیر برخی رسانه‌ها و اشخاص کانون‌های وکلای دادگستری …

توضیحات بیشتر »

اثر طلاق زوجه بیمه شده متوفی از همسر دوم بر دریافت مستمری

شماره دادنامه قطعی : ۹۴۰۹۹۷۰۹۵۵۹۰۰۰۵۸ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۴/۰۱/۱۸ رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری هر چند که قطع مستمری بازماندگان موضوع شکایت شاکیه خانم گ.م.ک. به لحاظ ازدواج دائم و به استناد ماده ۸۱ قانون تامین اجتماعی، قانونی بوده است، ولی با عنایت به تصویب قانون حمایت از …

توضیحات بیشتر »

صرف سهل انگاری افراد در حفظ حجاب، یا عدم توجه کافی به برخی از مسائل مربوط به برخورد با نامحرم را نمی‎توان از موارد اشتهار به فساد اخلاقی و تجاهر به فسق تلقی کرد.

شماره دادنامه قطعی : ۹۳۰۹۹۷۰۹۵۵۶۰۱۱۳۴ تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۳/۱۱/۱۱   رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری شماره دادنامه:۹۳۰۹۹۷۰۹۰۲۱۰۰۴۴۰ مورخ ۱۳۹۳/۳/۲۶ با توجه به اوراق و محتویات پرونده و دفاعیات طرف شکایت، نظر به اینکه در گفتار منابع تحقیق، تناقض و تعارض موجود بود و با عنایت به اینکه حسب …

توضیحات بیشتر »