قوانین و مصوبات

بخشنامه حداقل دستمزد سال ۱۴۰۲

بخشنامه شماره ۲۹۶۱۳۷ مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی شورای عالی کار با حضور نمایندگان سه گروه (دولت؛ کارفرمایان و کارگران) در جلسه مورخ ۱۴۰۱/۱۲/۲۹ پس از بحث و بررسی راجع به تعیین حداقل مزد سال ۱۴۰۲ در اجرای ماده (۴۱) قانون کار با در نطر گرفتن مصالح …

توضیحات بیشتر »

هرگاه مالک یا متصرف در ملک توقیف شده تصرفی نماید که منافی توقیف ملک باشد برابر ماده ۶۶۳ قانون مجازات اسلامی(تعزیرات) قابل تعقیب کیفری است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۷/۱۳۴۴ مورخ ۱۳۹۷/۰۵/۲۰   استعلام : در خصوص اموال غیرمنقول که در اجرای احکام توقیف می گردد اگر محکومٌ علیه بعد از اینکه سند ملک در اداره ثبت بازداشت شد  در ملک دخل و تصرف کند مثلاً ملک را تخریب نماید آیا می شود ملک را توقیف …

توضیحات بیشتر »

در دعوای رفع تصرف عدوانی علاوه بر اینکه لازم است سبق تصرفات خواهان ثابت گردد، این سبق تصرفات باید مستقر، مستمر، علنی، غیر مبهم و کامل باشد.

تاریخ دادنامه قطعی ۱۳۹۴/۰۲/۰۸ شماره دادنامه قطعی ۹۳۰۹۹۸۲۲۱۰۳۰۰۲۵۳ دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی آقایان ب. ز. و ر. و. به وکالت از آقای ح. الف. به طرفیت آقایان م. م. و م. ک. که متعاقباً آقای ب. ز.ط.ق. وکالت وی را عهده دار شده اند مبنی بر صدور …

توضیحات بیشتر »

در صورتیکه طرفین در عقد بیع کلیه حقوق ناشی از ماده ۳۵۵ قانون مدنی را اسقاط نمایند و معلوم شود که مساحت واقعی مبیع نسبت به مساحت ذکرشده در قرارداد، کمتر یا بیشتر است، طرفین نه حق فسخ قرارداد را دارند، نه حق مطالبه تفاوت قیمت.

تاریخ دادنامه قطعی : ۱۳۹۲/۰۹/۰۹ شماره دادنامه قطعی : ۹۲۰۹۹۷۰۲۲۰۸۰۱۲۱۱ دادنامه دادگاه بدوی : در خصوص دعوی بنیاد شهید و امور ایثارگران ( مؤسسه الف.) بهطرفیت ۱٫آقای ع.ب. ۲٫خانم ن.ب. به خواسته الزام خواندگان به پرداخت ارزش اضافه مساحت حاصله در ششدانگ یک دستگاه آپارتمان موضوع خواسته و انباری و …

توضیحات بیشتر »

واگذاری مال به دیگری بدون تعیین ماهیت آن، نمیتواند صرفاً حمل بر هبه تلقی شود تا بتوان از آن قابلیت رجوع را استخراج نمود.

تاریخ رای نهایی:۱۳۹۳/۰۹/۲۳ شماره رای نهایی: ۹۳۰۹۹۷۰۹۰۸۵۰۰۳۶۶   خلاصه پرونده دادخواستی به خواسته اثبات وقوع صلح مستند به سند عادی مورخه ۱۷/۳/۱۳۷۰و الزام به انتقال رسمی ملک به طرفیت آقای ح.ن. به دادگاه عمومی بجنورد تسلیم و توضیح داده: «طبق سند عادی مذکور، خوانده ۵۰ متر از ملک واقع در شهرک …

توضیحات بیشتر »

اصطلاح منافع اعم از «عواید» است. منافع مال، هرگونه منفعت قانونی و عقلایی مال را دربر می گیرد اما عواید مال عرفاً ناظر به مالی است که در نتیجه استیفای منافع مال حاصل می شود.

نظریه مشورتی  ۱۳۹۸/۰۸/۲۰  ۷/۹۸/۳۵۷ شماره پرونده: ۳۵۷-۷۶-۹۸ ح   استعلام:  ۱ -تفاوت دعوی مطالبه منافع و عواید ایام تصرف ملک مغصوب با دعوی مطالبه اجرت المثل در چیست؟  ۲ -چنانچه دو نفر مالک مشاعی ملکی به نسبت به دو دانگ و چهار دانگ باشند و خواهان با تقدیم دادخواستی مدعی شود …

توضیحات بیشتر »

دادستان کل کشور خطاب به دادستان‌های سراسر کشور برای ایجاد کشیک شبانه روزی، انجام وظایف قضایی و همکاری با دستگاه‌های مسئول در برخورد با هرگونه اعمال مجرمانه و حرمت شکنی ماه مبارک رمضان بخشنامه ای صادر کرد.

در این بخشنامه آمده است: در راستای حفظ امنیّت عمومی و صیانت از حقوق مردم عزیز در حوزه های مختلف فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، امنیتی و با عنایت به شرایط حساس کنونی ناشی از تلاش همه‌جانبه معاندین در به راه انداختن جنگ ترکیبی؛ لازم است همکاران محترم نسبت به موارد زیر …

توضیحات بیشتر »

مجوز کنترل حساب های بانکی افراد با چه کسی است؟

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۱۲۳۴ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۶۸-۱۲۳۴ تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۱/۲۴ استعلام : در خصوص ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ مبنی بر ضرورت اخذ مجوز از رئیس حوزه قضایی نسبت به کنترل حسابهای بانکی افراد، آیا شامل پرینت آفلاین گردش مالی حساب افراد و بررسی جزئیات …

توضیحات بیشتر »

نحوه اعمال شاخص تورم برای محاسبه خسارت تاخیر تادیه و مهریه

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۳۳۴ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۳/۱-۳۳۴ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۱۱/۱۷ استعلام نظر به اینکه نظریه مشورتی شماره ۷/۱۴۰۰/۹۶۴ مورخ ۱۴۰۰/۱۱/۲۷ آن اداره کل برای مجموعه این دادگاه که در نشست قضایی شهرستان مطرح شد، کمی ابهام دارد و برداشت های متفاوتی از این نظریه ارائه شده است، …

توضیحات بیشتر »