نمونه سوالات چک

چک سفید امضا چیست؟ آیا میتوان چک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟

منظور از سفید امضاء بودن چک، امضاء نداشتن چک نیست. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمیباشد (دارای اعتبار نمیباشد) بلکه حالتی را بیان میکند که چک امضاء دارد، اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است. در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود …

توضیحات بیشتر »

کدام خدمات “کارت بانکی” برای دارندگان چک برگشتی ممنوع است؟

افتتاح هرگونه حساب برای اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ممنوع میباشد.   نظر به عموم و اطلاق عبارت “صدور کارت بانکی جدید” در بند قانونی مذکور، محرومیت صدور کارت بانکی موضوع این بند، شامل صدور هر نوع کارت جدید توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، از جمله کارت مجدد …

توضیحات بیشتر »

چگونگی ثبت چک صیادی هنگامی که بانک شما اپلیکیشن ندارد

اگر بانک عامل، اپلیکشین یا نرم افزار نداشته باشد، مشتریانی که دارای چک جدید صیادی هستند چگونه میتوانند چک خود را در سامانه صیاد ثبت کنند؟  پاسخ مشتریان میتوانند از سایر روشها شامل اپلیکیشن های پرداخت عمومی (برنامک های موبایلی)، شعب بانکها ،  خودپردازها، کیوسک های بانک های عامل به …

توضیحات بیشتر »

اگر چک امانی شما را برگشت زدند راهکار چیست؟

اگر چکی را بعنوان امانت، صادر کردید و به شخص دیگری تحویل دادید و قرارتان با او، این بوده که چک امانی را در تاریخ مشخصی به شما بازگرداند و او اقدام به خرج نمودن چک و انتقال آن به شخص دیگری نمود شما برابر قانون می‌توانید به ترتیب زیر …

توضیحات بیشتر »

تکلیف دسته چک های قدیمی چیست ؟

دسته چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ است از اعتبار ساقط شده ولی دسته چک هایی که از ابتدای شهریور سال ۱۳۹۷ صادر شده اند تا زمان اتمام برگ های دسته چک اعتبار دارند و برای صدور ،دریافت و انتقال چک به ثبت در …

توضیحات بیشتر »

مهم ترین تفاوت چک صیاد با چک های قدیمی چیست ؟

مهم ترین تفاوت چک صیاد با چک های قدیمی در اعتبار آن است ، چک های قدیمی اعتبار زیادی نداشت و هر فرد با وجود چک برگشتی در سوابق خود با رایزنی با مسئول شعبه به راحتی دسته چک دریافت می کرد و هر تعدادی چک بلامحل صادر می کرد …

توضیحات بیشتر »

اگر شخصی که صادرکننده چک است فوت کند آیا بانک می تواند تا قبل از تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی توسط دادگاه وجه چک را پرداخت کند؟

در این خصوص بانک منعی ندارد زیرا با صدور چک صاحب چک وجه آن را به شخص دیگری واگذار می کند و این تصمیم در زمان حیات او بوده است. اگر چک مدت دار و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادر کننده باشد باز چنین حکمی ( سوال قبلی …

توضیحات بیشتر »

آیا با خط زدن عبارت: « به حواله کرد در متن چک » می توان از نقل و انتقال آن جلوگیری کرد؟

  برابر قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ا اینکه چک با امضا در پشت آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادر کننده چک با قلم زدن عبارت « به حواله کرد » در متن چک حق پشت نویسی …

توضیحات بیشتر »