نمونه سوالات چک

خلاصه قانون جدید چک

👈 ثبت آنی برگشتی و رفع برگشتی در بانک مرکزی. 👈 ممنوعیت افتتاح هرگونه حساب، اعتبار اسنادی ارزی وریالی،صدور کارت بانکی،اعطای هرگونه تسهیلات و ضمانتنامه برای اشخاصی که برگشتی دارند. 👈 مسدودی کلیه حسابها،  کارتها و  وجوهی که تحت هر عنوان صاحب حساب در کلیه شبکه بانکی و موسسات مالی …

توضیحات بیشتر »

مفهوم حقوقی شدن چک

مفهوم حقوقی شدن چک: اغلب تصور میکنند، چکی که حقوقی میشود از اعتبار افتاده است و بی ارزش است. در حالی که اینگونه نیست. در چک های حقوقی فقط صادرکننده قابل تعقیب و مجازات کیفری نیست اما میتوان تقاضای توقیف اموال و دارایی صادرکننده را کرد و دادگاه نیز حکم …

توضیحات بیشتر »

آیا چک بعد از برگشت خوردن قابل انتقال به دیگری هست تا شخص ثالث اقامه دعوا کند یا الزاما همان شخصی که چک در وجه او صادرشده و به نام او در سامانه ثبت شده باید اقامه دعوا کند؟

پرسش و پاسخ چک بنده چکی رو در وجه آقایی صادر کردم که به دلیل اختلاف حساب، برگشت خورد. آیا چک بعد از برگشت خوردن قابل انتقال به دیگری هست تا شخص ثالث اقامه دعوا کند یا الزاما همان شخصی که چک در وجه او صادرشده و به نام او …

توضیحات بیشتر »

مرور زمان دعاوی چک

برای طرح دعوای مطالبه وجه چک ، ماده ۳۱۸ قانون تجارت ایران یک مرور زمان ۵ ساله در نظر گرفته است.  سوال این است که چنانچه چک، مشمول این مرور زمان پنج ساله، شده باشد آیا میتوان درباره چنین چکی، برابر ماده ۲۳ قانون جدید صدور چک، بدون نیاز به …

توضیحات بیشتر »

اگر صادرکننده چک، فوت کند آیا بانک می تواند تا قبل از تعیین ورثه و انحصار وراثت، نسبت به پرداخت وجه چک اقدام کند؟

به موجب ماده ۲۳۱ قانون امور حسبی با فوت متوفی، بدهی های مدت دار وی حال می گردد. لذا چنانچه صادرکننده چک، بعد از صدور چک، فوت نماید کلیه دیون وی حال شده و حتی اگر تاریخ چک فرا نرسیده باشد دارنده چک میتواند با مراجعه به بانک نسبت به …

توضیحات بیشتر »

درباره چک هایی که بدون تاریخ صادر میشوند آیا دارنده چک میتواند با درج تاریخ بر روی چک، دعوای مطالبه وجه  چک را علیه صادرکننده چک و ضامن و ظهرنویس مطرح کند در حالی که صادرکنندۀ چک چهار ماه قبل از تاریخ مندرج در چک فوت کرده است؟

درباره چک های که بدون تاریخ صادر میشوند آیا دارنده چک میتواند با درج تاریخ بر روی چک، دعوای مطالبه وجه  چک را علیه صادرکننده چک و ضامن و ظهرنویس مطرح کند در حالی که صادرکنندۀ چک چهار ماه قبل از تاریخ مندرج در چک فوت کرده است؟ آیا نوشتن …

توضیحات بیشتر »

چک سفید امضا چیست؟ آیا میتوان چک تضمین تخلیه را اجرا گذاشت؟

منظور از سفید امضاء بودن چک، امضاء نداشتن چک نیست. زیرا در چنین صورتی سند مزبور چک نمیباشد (دارای اعتبار نمیباشد) بلکه حالتی را بیان میکند که چک امضاء دارد، اما از جهت محتوا و سایر موارد سفید است. در صورت درج شرط در چک، چک قابلیت تعقیب کیفری خود …

توضیحات بیشتر »

کدام خدمات “کارت بانکی” برای دارندگان چک برگشتی ممنوع است؟

افتتاح هرگونه حساب برای اشخاص دارای چک برگشتی رفع سوءاثر نشده ممنوع میباشد.   نظر به عموم و اطلاق عبارت “صدور کارت بانکی جدید” در بند قانونی مذکور، محرومیت صدور کارت بانکی موضوع این بند، شامل صدور هر نوع کارت جدید توسط بانکها و مؤسسات اعتباری، از جمله کارت مجدد …

توضیحات بیشتر »

چگونگی ثبت چک صیادی هنگامی که بانک شما اپلیکیشن ندارد

اگر بانک عامل، اپلیکشین یا نرم افزار نداشته باشد، مشتریانی که دارای چک جدید صیادی هستند چگونه میتوانند چک خود را در سامانه صیاد ثبت کنند؟  پاسخ مشتریان میتوانند از سایر روشها شامل اپلیکیشن های پرداخت عمومی (برنامک های موبایلی)، شعب بانکها ،  خودپردازها، کیوسک های بانک های عامل به …

توضیحات بیشتر »

اگر چک امانی شما را برگشت زدند راهکار چیست؟

اگر چکی را بعنوان امانت، صادر کردید و به شخص دیگری تحویل دادید و قرارتان با او، این بوده که چک امانی را در تاریخ مشخصی به شما بازگرداند و او اقدام به خرج نمودن چک و انتقال آن به شخص دیگری نمود شما برابر قانون می‌توانید به ترتیب زیر …

توضیحات بیشتر »