نمونه سوالات چک

تکلیف دسته چک های قدیمی چیست ؟

دسته چک هایی که تاریخ صدور آنها قبل از مرداد ماه سال ۱۳۹۷ است از اعتبار ساقط شده ولی دسته چک هایی که از ابتدای شهریور سال ۱۳۹۷ صادر شده اند تا زمان اتمام برگ های دسته چک اعتبار دارند و برای صدور ،دریافت و انتقال چک به ثبت در …

توضیحات بیشتر »

مهم ترین تفاوت چک صیاد با چک های قدیمی چیست ؟

مهم ترین تفاوت چک صیاد با چک های قدیمی در اعتبار آن است ، چک های قدیمی اعتبار زیادی نداشت و هر فرد با وجود چک برگشتی در سوابق خود با رایزنی با مسئول شعبه به راحتی دسته چک دریافت می کرد و هر تعدادی چک بلامحل صادر می کرد …

توضیحات بیشتر »

اگر شخصی که صادرکننده چک است فوت کند آیا بانک می تواند تا قبل از تعیین ورثه و بررسی اموال متوفی توسط دادگاه وجه چک را پرداخت کند؟

در این خصوص بانک منعی ندارد زیرا با صدور چک صاحب چک وجه آن را به شخص دیگری واگذار می کند و این تصمیم در زمان حیات او بوده است. اگر چک مدت دار و تاریخ سررسید آن بعد از فوت صادر کننده باشد باز چنین حکمی ( سوال قبلی …

توضیحات بیشتر »

آیا با خط زدن عبارت: « به حواله کرد در متن چک » می توان از نقل و انتقال آن جلوگیری کرد؟

  برابر قانون چک ممکن است در وجه حامل یا شخص معین یا به حواله کرد باشد ا اینکه چک با امضا در پشت آن به دیگری منتقل شود. اما هنگامی که صادر کننده چک با قلم زدن عبارت « به حواله کرد » در متن چک حق پشت نویسی …

توضیحات بیشتر »