نظریه های مشورتی

پارکینگ بر اساس پروانه صادره از شهرداری و مقررات شهرسازی در حد نصاب، متعلق به آپارتمان بوده و فروش آن به غیر به طور مستقل فاقد وجاهت قانونی است.

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۹/۱۸۰۲  تاریخ نظریه  ۱۳۹۹/۱۲/۱۱  استعلام : با عنایت به آمره بودن مقررات راجع به شهرداری،از جمله نحوه و شراط صدور پروانه ساختمانی، آیا خرید و فروش پارکینگ جدای از واحد مسکونی امکان‌پذیر است؟ در پرونده حاضر واحد مسکونی به خوانده فروخته شده است از طریق سلسله ایادی …

توضیحات بیشتر »

دادگاه در هنگام رسیدگی به اعتراض شاکی به کلیه ادله قدیم و جدید او توجه می کند.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۳ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۶۴۵ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۶۴۵ک  استعلام : در صورت اعتراض به قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از دادسرا، آیا دادگاه پرونده را صرفاً با ادله و محتویات موجود مورد بررسی قرار می‌ دهد یا این که اگر شاکی در زمان اعتراض ادله …

توضیحات بیشتر »

عدم امکان عدول از وکالت بلاعزل در طلاق

شماره نظریه : ۰۷/۱۴۰۰/۱۵۶۲ تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۲۴ استعلام: در مواردی که زوج به زوجه وکالت بلاعزل جهت اجرای صیغه طلاق و تشریفات آن اعطا می نماید ازدواج بر اساس آن با اختیار کردن وکیل با واسطه برای زوج طرح دعوی طلاق می نماید آیا حضور زوج و دعوت از …

توضیحات بیشتر »

اظهار نظر کارشناسان رسمی دادگستری در خصوص استحکام و ایستایی بناهایی که در کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون شهرداری طرح می‌ شود، باید بر مبنای مقررات حاکم در زمان ساخت بنا صورت پذیرد.

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه  شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۷۴۳ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۶۶-۷۴۳ ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۰۹/۲۰ استعلام : در رسیدگی به پرونده‌های کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری موضوع بناهای دارای قدمت زیاد که کارشناسی رسمی جهت اعلام نظر پیرامون ایستایی و استحکام بنا تعیین می‌ شود، آیا …

توضیحات بیشتر »

در خصوص اموال ورشکسته که در رهن بانک قرار دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی می بایست آن را به فروش برساند؛ آیا پیش از انتشار آگهی مزایده باید فک رهن شود و یا پس از فروش و در زمان انتقال سند به نام خریدار؟

۱۴۰۱/۰۳/۳۰  ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۱   شماره پرونده:  ۱۷۷۱-۱۱۵-۱۴۰۰ استعلام:  در خصوص اموال ورشکسته که در رهن بانک قرار دارد و اداره تصفیه امور ورشکستگی میبایست آن را به فروش برساند؛ در مورد فک رهن و چگونگی و زمان آن پرسشهای زیر مطرح است الف- آیا پیش از انتشار آگهی مزایده باید فک رهن …

توضیحات بیشتر »

فرد “الف” منافع ملک فرد “ب” را به دیگری منقل می‌نماید، در فرضی که فرد “ب” از فرد “الف” شکایت نماید: چناچه انتقال منافع صورت گرفته معوض باشد، مجازات رد مال و جزای نقدی به چه نحو است؟

    ۱۴۰۱/۰۳/۳۰   ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۷   شماره پرونده:  ۱۷۷۷-۱۸۶/۱-۱۴۰۰ ک استعلام: فرد “الف” منافع ملک فرد “ب” را به دیگری منقل می‌ نماید، در فرضی که فرد “ب” از فرد “الف” شکایت نماید: ۱-  چناچه انتقال منافع صورت گرفته معوض باشد، مجازات رد مال و جزای نقدی به چه نحو است؟ ۲-  …

توضیحات بیشتر »

آیا دادگاه می تواند مستقیما و بدون اینکه دادستان و یا محکوم علیه از وی درخواست کرده باشند راسا در مورد تعلیق حین اجرای مجازات تصمیم بگیرد؟

۱۴۰۱/۰۳/۲۹   ۷/۱۴۰۱/۱۶۲ شماره پرونده:  ۱۶۲-۱۸۶/۱-۱۴۰۱ ک استعلام: الف :آیا دادگاه می تواند مستقیما و بدون اینکه دادستان و یا محکوم علیه از وی درخواست کرده باشند راسا در مورد تعلیق حین اجرای مجازات تصمیم بگیرد؟ ب :در موردی که محکوم علیه به تحمل حبس و پرداخت دیه محکوم شده باشد …

توضیحات بیشتر »

آیا دوچرخه سواری بانوان در ملا عام، با حجاب کامل و رعایت مقررات شرعی و قانونی دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟

۱۴۰۱/۰۳/۱۰   ۷/۱۴۰۱/۲۲۹    شماره پرونده:  ۲۲۹-۱۶۸-۱۴۰۱ ک استعلام: آیا دوچرخه سواری بانوان در ملا عام، با حجاب کامل و رعایت مقررات شرعی و قانونی دارای وصف کیفری می‌باشد یا خیر؟ پاسخ: با توجه به اصل قانونی بودن جرم و مجازات که در اصل سی و ششم قانون اساسی جمهوری …

توضیحات بیشتر »

آیا در خصوص محکومان مالی در پرونده های حقوقی استرداد آنها از کشورهای دیگر امکان پذیر است؟

۱۴۰۱/۰۳/۳۰     ۷/۱۴۰۱/۲۴۷    شماره پرونده:  ۲۴۷-۱/۳-۱۴۰۱ ح استعلام: آیا در خصوص محکومان مالی در پرونده های حقوقی استرداد آنها از کشورهای دیگر امکانپذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، آیا با کشور قطر قرارداد استرداد منعقد شده و امکان ارسال درخواست استرداد وجود دارد؟  پاسخ: استرداد مجرمان در مورد …

توضیحات بیشتر »

دعوای الزام به فک پلاک خودرو، غیر مالی است و شورای حل اختلاف صلاحیت رسیدگی به این دعوا را ندارد.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۷۳ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۲۷-۲۷۳ ح استعلام : نظر به اینکه پلاک و سند خودرو یکی از اسناد شناسایی خودرو می باشد و هر شخصی با هر خودرویی دارای پلاک مشخصی می باشد و زمانی که خریدار یا فروشنده اقدامی برای انتقال سند …

توضیحات بیشتر »