نظریه های مشورتی

در صورت عدم حضور خوانده در دعوای اعسار ، رأی صادره غیابی است یا حضوری ؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۱۰/۰۳/۱ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۴۳ شماره پرونده : ۲۴۳-۹۳-۱۴۰۱ ح در صورت عدم حضور خوانده در دعوای اعسار و یا عدم تقدیم لایحه و عدم ابلاغ واقعی ، رأی صادره غیابی است یا حضوری ؟ پاسخ : هرچند قانون اعسار مصوب سال ۱۳۱۳ از جمله ماده ۲۴ …

توضیحات بیشتر »

چناچه انتقال منافع صورت گرفته معوض باشد ، مجازات رد مال و جزای نقدی به چه نحو است ؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۷ شماره پرونده : ۱۷۷۷-۱۸۶/۱-۱۴۰۰ ک پاسخ : طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، …

توضیحات بیشتر »

آیا قضات از مزایای ماده ۲ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دور افتاده و مناطق جنگی برخوردار می باشند ؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۳۰ شماره پرونده : ۳۰-۵۸-۱۴۰۱ ع پاسخ : مطابق ماده ۱ قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی مصوب سال ۱۳۶۷، مستخدمین مشمول قانون استخدام کشوری و مقررات استخدامی شرکتهای دولتی مشمول این قانون هستند و  وفق بند …

توضیحات بیشتر »

ابطال رای داور ، مالی است یا غیر مالی ؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۴۵ شماره پرونده : ۲۴۵-۱۳۹-۱۴۰۱ ح نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : تمیز دعاوی مالی و غیر مالی از یکدیگر ممکن است با بررسی آثار و نتایج حاصله از آن صورت پذیرد . چنانچه نتیجه دعوا آثار مالی داشته باشد ، …

توضیحات بیشتر »

طلاق عسر و حرجی موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی از چه نوع طلاقی می باشد ؟

 تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۷۸ شماره پرونده : ۲۷۸-۱/۹-۱۴۰۱ ح نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه : طلاق موضوع ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی ، طلاق حاکم و صیغه آن از نوع بائن است و نمی تواند رجعی باشد ؛ زیرا در آن صورت رافع عسر و …

توضیحات بیشتر »

دیدگاه اداره کل حقوقی قوه قضاییه درباره مراحل پذیرش داوطلبان بر اساس قانون تسهیل صدور مجوزها

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۰۰ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۹۷-۲۰۰ ع تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ استعلام : نظر به تصویب قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار مصوب سال ۱۴۰۰ و لازم‌ الاجرا شدن این قانون در زمان اعلام نتایج آزمون فوق‌ العاده مرکز وکلا ، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه …

توضیحات بیشتر »

آیا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر خروج از فهرست سیاه بانک مرکزی قابلیت اجابت دارد ؟

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۱/۲۶۰ شماره پرونده : ۱۴۰۱-۱۲۷-۲۶۰ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۵/۲۹ آیا درخواست صدور دستور موقت مبنی بر خروج از فهرست سیاه بانک مرکزی قابلیت اجابت دارد ؟ در صورتی که از جانب دادگاه قابل اجابت باشد ، دادگاه باید چه شرایطی را احراز کند تا چنین قراری …

توضیحات بیشتر »

برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه نیست

تاریخ نظریه : ۱۳۹۹/۳/۶ شماره نظریه : ۷/۹۹/۲۴۴ شماره پرونده : ۲۴۴-۱۴۱-۹۹ح برای رسیدگی به دعوای ثالث اجرایی لزومی به طرح دعوای اثبات مالکیت و الزام به تنظیم سند رسمی در دادگاه حقوقی نیست چون در اعتراض ثالث اجرایی صرفاً هدف بررسی درستی یا نادرستی توقیف است . استعلام : …

توضیحات بیشتر »

در دعوای الزام به فک پلاک خودرو و یا الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه (انجام عمل)؛ صدور قرار تأمین مبنی بر توقیف خودرو امکان‌پذیر نیست.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۴۹۲ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۲۷-۱۴۹۲ ح تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۲/۰۱ استعلام : چنانچه خواهان به عنوان فروشنده وسیله نقلیه، دعوای الزام به فک پلاک و الزام به تنظیم سند رسمی وسیله نقلیه را به همراه توقیف فیزیکی یا سیستمی وسیله نقلیه فروخته شده مطرح کند و حسب …

توضیحات بیشتر »

در مواردی که خط تلفن همراه، وسیله ارتکاب جرم بوده یا حین ارتکاب استعمال شده و یا برای استعمال اختصاص داده شده است، چنانچه ظن قوی به کشف جرم یا شناسایی متهم یا ادله جرم موجود باشد، صدور دستور قضایی مبنی بر توقیف و مسدود کردن خط تلفن همراه یاد شده، فاقد منع قانونی است.

تاریخ نظریه : ۱۴۰۰/۱۱/۱۲ شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۸۸۹ شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۸۸۹ک  استعلام : آیا مقامات قضایی دادسرا در راستای پیشگیری از وقوع جرم و دستورالعمل حفظ حقوق عامه و همچنین کاهش آلام بزه‌ دیدگان، می‌ توانند در جرایم مزاحمت تلفنی یا سایر جرایمی که از طریق دستگاه‌های مخابراتی واقع …

توضیحات بیشتر »