محاکم عمومی و انقلاب

دادگاه های انقلاب اسلامی استان تهران

آدرس و تلفن دادگاه انقلاب اسلامی تهران آدرس : خیابان شریعتی ، نبش خیابان معلم تلفن: ۸۸۴۱۵۳۰۱ و ۸۸۴۳۳۷۹۱ و ۵- ۸۸۴۱۵۱۱۱ فکس : ۸۸۴۱۵۵۸۴ آدرس و تلفن دادگاه انقلاب اسلامی شهریار آدرس : شهریار ، شهرک اداری اندیشه جنب پزشکی قانونی ،دادسرا و دادگاه انقلاب شهریار تلفن: ۶۵۲۷۳۱۷۱ و …

توضیحات بیشتر »