دادسراهای عمومی و انقلاب

نواحی دادسراهای عمومی و انقلاب تهران

ردیف نام دادسرا آدرس تلفنخانه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (مرکز) میدان ۱۵ خرداد، ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۳۵۰۵۱۱۱۱ ۲ اداره سجل کیفری و امور نمایندگی های دادسرای تهران خیابان فاطمی، روبروی خیابان دائمی، پلاک ۱۳۹ ۸۸۹۹۷۴۱۵ ۳ معاون امور زنان ، کودکان و خانواده دادسرای تهران خیابان …

توضیحات بیشتر »