دادسراهای عمومی و انقلاب

تغییر آدرس دادگاه های کیفری یک استان تهران و دادسرای عمومی و انقلاب تهران ناحیه ٢٩ و مجتمع قضایی شهید فهمیده

آدرس جدید دادگاه های کیفری یک استان تهران  براساس اعلام روابط عمومی دادگستری کل استان تهران، ساختمان دادگاههای کیفری یک استان تهران از تاریخ ١۶ بهمن به آدرس زیر انتقال مییابد: تهران – شهر زیبا -میدان الغدیر- خیابان کانون -جنب مرکز آموزش و پژوهشی زندان ها (مجتمع دادگاه های کیفری …

توضیحات بیشتر »

نواحی دادسراهای عمومی و انقلاب تهران

ردیف نام دادسرا آدرس تلفنخانه ۱ دادسرای عمومی و انقلاب تهران (مرکز) میدان ۱۵ خرداد، ساختمان مرکزی دادسرای عمومی و انقلاب تهران ۳۵۰۵۱۱۱۱ ۲ اداره سجل کیفری و امور نمایندگی های دادسرای تهران خیابان فاطمی، روبروی خیابان دائمی، پلاک ۱۳۹ ۸۸۹۹۷۴۱۵ ۳ معاون امور زنان ، کودکان و خانواده دادسرای تهران خیابان …

توضیحات بیشتر »