اساسنامه ها

اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران

‌قانون اساسنامه مرکز داوری اتاق ایران ‌فصل اول – کلیات ‌ماده ۱ – در اجرای بند (ح) ماده (۲) قانون اصلاح موادی از قانون اتاق بازرگانی و صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۷۳.۹.۱۵،‌مرکز داوری اتاق ایران، که در این قانون «‌مرکز» نامیده می‌ شود، مطابق مقررات این اساسنامه …

توضیحات بیشتر »