۷ شرط حیاتی تنظیم قرارداد مشارکت با مالک

معمولا در هنگام تنظیم قرارداد ها از جمله قرارداد مهمی مثل مشارکت در ساخت طرفین بیشتر جنبه های مالی قرارداد را مدنظر قرار میدهند و توجه و بررسی احراز مالکیت و سمت یکدیگر باز می مانند که متاسفانه موجب ورود خسارات سنگین به یکطرف یا هردو طرف می شود که حسب تجربه ما در وکالت دعاوی متعدد ملکی و مشارکت درساخت توصیه می شود که در هنگام تنظیم و امضای قرارداد به این شش شرط حیاتی و ضروری بعنوان سازنده و طرف دوم قرارداد دقت و توجه نمایید.

شروط هفتگانه:

۱. قبل از تنظیم قرارداد ملاحظه کنید که آیا طرف اول یعنی مالک طبق سند ملک موضوع مشارکت مالک محسوب می شود یا خیر.چون ممکن است در سند مالکیت نام شخص دیگری قید شده مانند چند ورثه یا طرف اول مدعی است ملک را از مالک خریده که باید وکالتنامه و مبایعه نامه ارائه نماید و اصالت آنها بررسی دقیق شود.
۲. مالک قبلا از انجام معامله ملک را بغیر انتقال نداده باشد و به قصد کلاهبرداری مترصد تنظیم قرارداد و دریافت پولی باشد.
۳. اگر ملک ورثه ای است باید تمام وراث شخصا یا توسط وکیل قانونی یا توسط ولی یا قیم در جلسه حاضر و قرارداد را امضا نمایند.و الا برای سازنده مشکل جدی بواسطه عدم امضای یکی از وراث یا شرکا پیش خواهد آمد خصوصا اگر مبلغی را بلاعوض به ورثه بخواهد پرداخت نماید.

۴. اگر مبالغی قرار است هزینه شود و پرداخت آن بصورت برابر یا براساس سهم طرفین باید پرداخت شود حتما باید تضمین کافی از مالک اخذ شود تا سازنده مطمئن باشد که میتواند آنچه را که اضافه بر سهم خود به شهرداری یا ثبت یا غیره پرداخته دریافت نماید چون متاسفانه به کرات دیده می شود مالکین از این قضیه شانه خالی کرده و سازنده مدرک محکمه پسندی ندارد.

۵. حتما در ضمن قرارداد یا بصورت جداگانه سهم سازنده و مالک مشخص شود تا در زمان بروز اختلاف در دادگاه مواجه با رد دعوی نشوید چون اگر سهم مثلا سازنده یا هر دو طرف تعیین نشود امکان الزام به تحویل آپارتمان علیه مالک امکانپذیر نیست.مگر اینکه تقسیم نامه تنظیم شود.
۶. برای تمام تعهداتی که مالک در مقابل سازنده دارد هم مدت و هم وجه التزام تعیین نمایید.تا در صورت عدم انجام تعهد بتوانید از طریق دادگاه وی را ملزم به اجرای تعهدات و پرداخت خسارت نمایید.مثلا بابت تخلیه و تحویل ملک جهت ساخت یا بابت در اختیار قراردادن سند ملک یا بابت دادن وکالت کاری یا در رتبطه با تحویل ملک پس از ساخت و غیره. چون اگر مدت تعیین نشود و صرفا یک مدت کلی برای قرارداد مشارکت باشد تا زمان منقضی شدن مدت قرارداد امکان الزام یا فسخ قرارداد وجود ندارد.

۷. حتما و حتما شرط فسخ قرارداد با حفظ منافع و هزینه کردها برای خود در قرارداد پیش بینی و تعریف نمایید.
چون بسیار قراردادهایی را بررسی کرده ایم که باوجود عدم امکان اجرای قرارداد به هر دلیلی اما بواسطه اسقاط کافه خیارات سازنده متضرر شده و راهی برای فرار از مهلکه حتی از طریق دادگاه ندارد جز ماندن در باتلاق قراردادی!