کراهت شدید ناشی از ازدواج اجباری، چنانچه به مدت طولانی منجر به عدم نزدیکی و زندگی مشترک بینجامد از مصادیق عسر و حرج خواهد بود.

تاریخ رای : ۱۳۹۲/۱۱/۳۰
شماره رای : ۹۲۰۹۹۷۰۹۰۷۰۰۰۷۱۷
مرجع صدور : شعبه ۱۰ دیوان عالی کشور

صرف‌ نظر از اینکه کراهت شدید زوجه از زوج به‌ تنهایی از مصادیق عسر و حرج تلقی می‌ شود یا خیر؟ نظر به کیفیت موضوع مطـروحه و با ملاحـظه توضیحات مفصـل فرجام‌ خواه به شرح لوایح تقدیمی در خصوص اجباری و تحمیلی بودن ازدواج او، گزارش داوران منتخب، گواهی پزشکی قانونی دایر بر غیر مدخوله ماندن زوجه در طول مدت قریب به ۱۰ سال پس از وقوع عقد نکاح، جدایی زوجین از یکدیگر و اخیراً هم ازدواج مجدد شوهر و نیز سایر قرائن و امارات منعکس در پرونده، قابل‌ تصور است که عوامل مورد بحث من‌ حیث‌ المجموع سـبب ایجـاد شـرایط غیرقابل ‌تحـملی برای زوجـه با توجـه به وضعیت خاص او شده و عسر و حرج مشارٌالیها تحقق پیدا کرده باشد. چون امور فوق‌ الاشعار در صدور رأی شماره ۹۰۱۳۹۰ ـ ۱۸/۹/۹۱ معترضٌ‌ عنه مورد لحاظ و عنایت قرار نگرفته و از این حیث، رأی واجد اشکال می‌ باشد بنا به‌ مراتب و مستنداً به ماده ۳۷۰ و بند «ج » ماده ۴۰۱ قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه فرجام‌ خواسته، رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه صادر کننده رأی منقوض ارجاع می‌ شود.

▪️رئیس شعبه ۱۰ دیوان‌ عالی کشور

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *