کالای قاچاق عرفاً مالیت دارد و تا زمان صدور حکم قطعی دایر به احراز جرم و ضبط کالا، مال در مالکیت مالک کالا باقی است، اگر چنین اشیایی به امانت داده شوند در صورت وجود شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود.

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۶۲۶
شماره پرونده : ۱۴۰۰-۱۶۸-۱۶۲۶ ک
تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۲/۰۷

 استعلام :

با فرض اینکه کالایی از مبادی خروجی و ورودی کشور وارد گردیده قاچاق است آیا می‌تواند موضوع جرم خیانت در امانت باشد یا خیر؟

✳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه

نظر به اینکه کالای قاچاق عرفاً مالیت دارد و تا زمان صدور حکم قطعی دایر به احراز جرم و ضبط کالا، مال در مالکیت مالک کالا باقی است، اگر چنین اشیایی به امانت داده شوند در صورت وجود شرایط قانونی، جرم خیانت در امانت محقق می‌شود. بدیهی است محکومیت امین به اتهام خیانت در امانت الزاماً به معنای استرداد کالای قاچاق به مالک نیست و با احراز جرم، کالای قاچاق به نفع دولت ضبط می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *