چناچه انتقال منافع صورت گرفته معوض باشد ، مجازات رد مال و جزای نقدی به چه نحو است ؟

تاریخ نظریه : ۱۴۰۱/۰۳/۳۰

شماره نظریه : ۷/۱۴۰۰/۱۷۷۷

شماره پرونده : ۱۷۷۷-۱۸۶/۱-۱۴۰۰ ک

پاسخ :

طبق ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال غیر مصوب سال ۱۳۰۸ و ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری ، کلاهبردار علاوه بر رد اصل مال به صاحبش ، به حبس و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده محکوم خواهد شد ؛ بنابراین منظور از رد اصل مال به صاحبش ، رد اصل مال موضوع جرم است که منافع آن بدون مجوز قانونی به دیگری منتقل شده است و میزان جزای نقدی نیز معادل همان مالی است که مرتکب انتقال منافع مال غیر، در ازاء این انتقال دریافت کرده است ؛ لذا در صورتی که متهم در قبال انتقال منافع مال غیر وجه نقد دریافت کرده باشد ، میزان جزای نقدی معادل وجهی است که دریافت کرده است و اگر مالی غیر از وجه نقد دریافت کرده باشد ، در این صورت میزان جزای نقدی معادل ارزش ریالی مال موصوف در تاریخ وقوع جرم است .

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.