چنانچه در پیش فروش ملک، فروشنده ملک را با حفظ حقوق خریدار به دیگری منتقل نموده و منتقل الیه نیز تعهدات در قبال خریداران را تقبل نماید، بزه فروش مال غیر محقق نمی شود.

شماره دادنامه قطعی :
۹۰۰۹۹۸۰۰۰۲۰۰۲۳۴۳
تاریخ دادنامه قطعی :
۱۳۹۴/۱۲/۱۱

رأی خلاصه جریان پرونده

آقای ه. بر حسب شکایت آقایان م. و دیگران به اتهام فروش مال‌ غیر تحت تعقیب قرار گرفته است . خلاصه شکایت شاکیان این است که مشتکی‌عنه دو دستگاه آپارتمان احداث شده در پلاک ثبتی شماره … فرعی از … و … سنگ ۱۵ بخش … گیلان را که به موجب مبایعه‌نامه عادی به آنها فروخته طبق اسناد رسمی به فرزندش منتقل کرده است . متهم در شعبه ۱۰۲ دادگاه جزائی بندرانزلی محاکمه شده و دادگاه به موجب بخشی از دادنامه شماره ۱۹۲-۱۳۸۹/۳/۱ به جهات و دلایل مذکور در دادنامه او را بزهکار تشخیص داده و به استناد ماده ۱ قانون مجازات راجع به انتقال مال‌غیر ناظر به ماده ۱ قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء ، اختلاس و کلاهبرداری به یک سال حبس ، پرداخت مبلغ یکصد و دو میلیون تومان جزای نقدی و رد مبالغ اخذ شده از شاکیان به آنان صادر کرده است . این رأی را شعبه ۱۱ دادگاه تجدیدنظر استان گیلان پس از رسیدگی به تجدیدنظرخواهی متهم طبق قسمتی از دادنامه شماره مذکور در فوق تأیید کرده است . محکوم‌علیه نسبت به رأی محکومیت خود از دیوان عالی کشور درخواست اعاده دادرسی کرده که در دبیرخانه ثبت و برای رسیدگی به این شعبه ارجاع گردیده است . نامبرده در لایحه‌ اش اظهار داشته که او و فرزندش نسبت به آپارتمان‌های پیش‌ فروش شده به شاکیان ادعایی ندارند و شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرانزلی به موجب دادنامه‌های ۱۳۵-۱۳۸۹/۲/۳۰ و ۱۳۹-۱۳۸۹/۲/۳۰ حکم بر محکومیت او به اخذ پایان‌کار و تفکیک آپارتمانهای مورد ادعای شاکیان و محکومیت فرزندش به انتقال رسمی آپارتمانهای مزبور به شاکیان صادر کرده است . {دادنامه‌های مذکور طبق اعلام دفتر دادگاه صادرکننده رأی در پاسخ استعلام این شعبه قطعیت یافته است .} لایحه محکوم‌علیه زمان شور خوانده می‌ شود . عضو ممیز ـ جواد اسلامی هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل شد پس از قرائت گزارش عضو ممیز و ملاحظه اوراق پرونده، مشاوره نموده و به شرح زیر رأی می‌ دهد:

رأی شعبه دیوان عالی کشور

درخواست مستدعی اعاده دادرسی وارد و موجه است ، زیرا مستفاد از دادنامه‌های شماره‌های ۱۳۵ و ۱۳۹ مورخ ۱۳۸۹/۲/۳۰ شعبه سوم دادگاه حقوقی بندرانزلی این است که نامبرده آپارتمان های موضوع دعوی را با حفظ حقوق شاکیان به فرزندش منتقل کرده و منتقل‌الیه نیز تعهدات او در قبال شاکیان را تقبل کرده است . بنا به مراتب به لحاظ عدم تحقق ارکان بزه انتقال مال‌ غیر ، تحمیل مجازات بر او موجه و قانونی نیست، با انطباق درخواست با بند (چ) ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری و مستنداً به ماده ۴۷۶ همان قانون با تجویز اعاده دادرسی رسیدگی مجدد به شعبه دیگر دادگاه تجدیدنظر استان گیلان ارجاع می‌ گردد .
شعبه ۳۴ دیوان عالی کشور – رئیس و عضو معاون
جواد اسلامی – حسن قاسمی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *