چنانچه در سند نکاحیه نفقه ماهیانه ۱۰ هزار تومان یا یک سکه بهار آزادی مشخص شده باشد، آیا در زمان صدور رای به نفقه، دادگاه باید به همان میزان حکم دهد…

 تاریخ : ۱۳۹۸/۰۶/۱۲
 شماره : ۷/۹۸/۶۲۹
 شماره پرونده : ۶۲۹-۹/۲-۹۸ ح

 استعلام :
چنانچه در سند نکاحیه نفقه ماهیانه ۱۰ هزار تومان یا یک سکه بهار آزادی مشخص شده باشد، آیا در زمان صدور رای به نفقه، دادگاه باید به همان میزان حکم دهد یا این که مطابق ماده ۱۱۰۷ قانون مدنی، میزان نفقه با توجه به وضعیت زوجه تعیین میشود؟ اگر میزان مورد توافق در سند نکاحیه متعارف نباشد، تکلیف چیست؟

 بازگشت به نامه شماره ۱۷۳۸۶/د مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۴ به شماره ثبت وارده ۶۲۹ مورخ ۱۳۹۸/۰۴/۲۵، در خصوص استعلام شماره ۲۷۲۸ رئیس محترم شعبه ۱۴ دادگاه خانواده مشهد، نظریه مشورتی کمیسیون آیین دادرسی مدنی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد:

 استحقاق زوجه به نفقه حکم قانونی و از مقررات آمره میباشد و اسقاط آن به طورکلی امکانپذیر نیست؛ اما توافق زوجین راجع به میزان و ترتیب پرداخت نفقه با توجه به عمومات قانونی از جمله ماده ۱۰ قانون مدنی معتبر و لازم- الاجرا است. با این حال با توجه به فلسفه وضع مقررات مربوط به نفقه و لزوم حفظ کیان خانواده، این قرارداد را باید تا حدی معتبر دانست که باعث عسرت زوجه نشود؛ بنابراین اگر نفقه مورد توافق کفاف زندگی زوجه را ندهد، باید نفقه متعارف به زوجه پرداخت شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *