چنانچه دادگاه تجدید نظر رایی را که قابل تعلیق نبوده تائید و به اشتباه آن را رأسا تعلیق کند و حال پی به اشتباه خود ببرد، آیا رأی توسط مرجع تجدید نظر قابل اصلاح است؟

۱۳۹۸/۰۶/۰۳
۷/۹۸/۴۶۳
شماره پرونده: ۴۶۳-۱۶۸-۹۸ ک

 

استعلام:
چنانچه دادگاه تجدید نظر رایی را که قابل تعلیق نبوده تائید و به اشتباه آن را رأسا تعلیق کند و حال پی به اشتباه خود ببرد، آیا رأی توسط مرجع تجدید نظر قابل اصلاح است؟ راهکار قانونی چیست؟

پاسخ:

بازگشت به استعلام شماره یک سیار مورخ ۱۳۹۸/۳/۱۸ به شماره ثبت وارده ۴۶۳ مورخ ۱۳۹۸/۳/۲۸، نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میگردد: در فرض مطروحه که دادگاه تجدید نظر استان ضمن تایید دادنامه بدوی، به اشتباه در مواردی که اجرای مجازات جرم مربوطه قابل تعلیق نبوده مبادرت به صدور قرار تعلیق اجرای مجازات )مذکور در حکم بدوی( نموده است؛ با توجه به اینکه محکوم علیه اساساً استحقاق برخورداری از تعلیق اجرای مجازات را نداشته است، لذا با استناد به ماده ۵۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ یا اتخاذ ملاک از آن، لغو قرار تعلیق اجرای مجازات از سوی دادگاه تجدید نظر فاقد اشکال قانونی به نظر میرسد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *