چطور می توان از همسر خود بابت ارتباط نامشروع شکایت کرد؟

شکایت و اثبات روابط نامشروع نیازمند ادله اثبات قانونی می باشد. براساس ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی در صورت نبودن ادله اثبات قانونی بر وقوع جرائم منافی عفت هرگونه تحقیق و بازجویی جهت کشف امور پنهان و مستور از انظار ممنوع است. موارد احتمال ارتکاب با عنف، اکراه، آزار، ربایش، اغفال یا مواردی که به موجب این قانون در حکم ارتکاب به عنف است از شمول این قانون مستثنی است

 چطور باید جرم رابطه نامشروع را اثبات کرد؟

اقرار متهم یکی از بهترین راه های اثبات جرم روابط نامشروع است. از موارد دیگر می توان به وجود شاهد، عکس، فیلم، تماس ها و پیامک ها، ارتباطات در فضای مجازی و.. اشاره کرد. در این جرائم علم قاضی و نظر او بسیار تاثیرگذار می باشد لذا این ادله تنها برای این است که به قاضی اثبات شود که رابطه ای وجود داشته یا دارد و منجر به اثبات جرم گردد.

 آیا میشود روابط نامشروع از طریق فضای مجازی و پیامک را اثبات کرد؟

اگر رابطه نامشروع ارتباط تلفنی یا از طریق پیامک باشد مرجع ذی الصلاح می تواند از طریق اپراتور تلفن همراه اطلاعات مربوط به تماس ها و پیامک های متهم را اخذ نماید.
برطبق قانون اپراتورها موظف اند اطلاعات را تا ۶ ماه نگهداری کنند، پس اطلاعاتی که دادگاه در این مسیر کسب می کند مربوط به ۶ ماه گذشته تا امروز می باشد.

لازم به ذکر است کسب پرینت اطلاعات تلفن همراه همسر، بدون مجوز دادگاه امکان پذیر نمی باشد.

اگر موضوع شکایت از همسر در رابطه با روابط نامشروع در فضای مجازی باشد دادگاه نمیتواند به اطلاعات برنامه های غیر داخلی (نظیر تلگرام) دسترسی داشته باشد.
 پلیس فتا از طریق هک حساب کاربری متهم اطلاعات مربوطه را کسب میکند که لازم به ذکر است ممکن است اطلاعات قبلا پاک شده و دسترسی به آن امکان پذیر نباشد.
 لذا برای اثبات جرم رابطه نامشروع از طریق فضای مجازی نیاز به اسناد، ادله و مدارکی نظیر اسکرین شات و عکس میباشد.
در صورت عدم دسترسی به این مدارک و ادله و عدم همکاری متهم اثبات جرم امکان پذیر نیست.