ویژگی های عفو خصوصی

۱- عفو خصوصی به پیشنهاد رییس قوه قضاییه و توسط مقام رهبری اعطا می شود

۲-عفو خصوصی فقط شامل حال محکومان می شود و نه متهمان
– بنابراین در خصوص آنها قرار موقوفی اجرای مجازات صادر می شود

۳- عفو خصوصی فقط نسبت به شخصی که مورد عفو قرار گرفته اعمال می شود بنابراین شامل حال شریک یا معاون جرم نمی شود مگر آنکه آنها نیز مورد عفو قرار بگیرد(عفو عمومی شامل حال جرم می شود پس همه را نجات می دهد)

۴-عفو خصوصی در مورد مجازات تکمیلی قابل اعمال نیست مگر آنکه در فرمان عفو تصریح شده باشد

۵-عفو خصوصی مجازات تبعی را زایل نمی کند

۶- عفو خصوصی هیچ اثری در پرداخت دیه و جبران خسارت ندارد ( اما در جزای نقدی تاثیر دارد زیرا جزای نقدی مجازات است )

۷- عفو خصوصی از موارد موقوفی اجرای مجازات است

۸-حدود نیز می توانند تحت شرایطی مشمول عفو خصوصی قرار گیرند ( تبصره ۲ ماده ی ۲۷۸)زیرا توبه از جهات عفو خصوصی است.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *